Zoek het uit!

Onder de noemer Zoek het uit! vinden verschillende activiteiten plaats om praktijk en wetenschap te verbinden. Wetenschappelijke kennis moet zijn weg vinden naar de werkvloer. En vragen van zorgprofessionals in de praktijk moeten vertaald worden naar de onderzoeksagenda. Zo werken we aan een cultuur waarin verbinding tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk vanzelfsprekend is.

17-11 Zoek het uit-festival dementie

Zo lang mogelijk mee willen blijven doen. Dat is wat mensen met dementie en hun naasten graag willen. Hoe help je hen daarbij? Wat kun je doen? Wat zijn de nieuwste inzichten? Wat moet je weten? Ontdek dat tijdens het digitale Zoek het uit-festival op woensdagochtend 17 november. Digitaal, maar zoals het bij een festival hoort, met volop mogelijkheden om ook contacten te leggen. Bekijk het programma en meld je aan!

Eerdere Zoek het uit-activiteiten