Zoek het uit!

Het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg beoogt praktijk en wetenschap in de langdurige zorg dichter bij elkaar brengen. Wetenschappelijke kennis moet zijn weg vinden naar de werkvloer. En vragen van zorgprofessionals in de praktijk moeten vertaald worden naar de onderzoeksagenda. Zo werken we aan een cultuur waarin verbinding tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk vanzelfsprekend is.

Regiotour ‘Zoek het uit!’

Vilans en de academische netwerken organiseren een regiotour ‘Zoek het uit!’ om kennis in de ouderen- en gehandicaptenzorg beter vindbaar en toepasbaar te maken en praktijk en wetenschap dichter bij elkaar te brengen.

Bij mensen die dagelijks werkzaam zijn in de zorg zit enorm veel kennis. Deze kennis is voor wetenschappelijk onderzoek van grote waarde. Toch blijft die kennis soms in het hoofd zitten van een medewerker of in de organisatie waar hij of zij werkt. Hierdoor sluit wetenschap niet altijd goed aan op de praktijk. Zonde, vinden wij. Daarom ben jij aan zet! Want stel nu dat jij € 1 miljoen had, wat zou jij dan doen? Welk onderzoek zou je direct willen financieren?

Wat zou jij doen met 1 miljoen?