Zoek het uit!

Onder de noemer Zoek het uit! vinden verschillende activiteiten plaats om praktijk en wetenschap te verbinden. Wetenschappelijke kennis moet zijn weg vinden naar de werkvloer. En vragen van zorgprofessionals in de praktijk moeten vertaald worden naar de onderzoeksagenda. Zo werken we aan een cultuur waarin verbinding tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk vanzelfsprekend is.

Eerdere Zoek het uit-activiteiten