Gehandicaptenzorg: valide methoden en protocollen belangrijkste kennisvraag

Wat zijn valide diagnostische en interventiemethoden en protocollen in de zorg voor cliënten met verstandelijke beperkingen? Dat is de belangrijkste kennisvraag die medewerkers in de gehandicaptenzorg hebben en waarnaar volgens hen onderzoek zou moeten worden gedaan.

Dat blijkt uit onderzoek van Vilans naar kennisvragen in de langdurige zorg, in het kader van het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg. Doel van dat programma is praktijk en wetenschap dichter bij elkaar brengen: kennisontwikkeling en kennisdeling moeten vanzelfsprekende onderdelen worden in de praktijk van de langdurige zorg. De inventarisatie van welke vragen er bij zorgmedewerkers leven, is daarin een belangrijk onderdeel.

Top 10 gehandicaptenzorg

  1. Wat zijn valide diagnostische en interventiemethoden en protocollen in de zorg voor cliënten met verstandelijke beperkingen?
  2. In hoeverre leidt technologie tot lagere werkdruk in de gehandicaptenzorg?
  3. Hoe kunnen opleidingen goed ingericht worden en goed aansluiten bij de behoeften van zorgmedewerkers en de ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg?
  4. Hoe kan de psychische gezondheid van cliënten met beperkingen worden verbeterd?
  5. Hoe kan dementie bij cliënten met een verstandelijke beperking herkend worden en wat zijn goede diagnostische methoden?
  6. Hoe kan nieuwe en bestaande kennis worden geïmplementeerd zodat zorgmedewerkers deze ook daadwerkelijk toepassen? Hoe werkt dit bij zelfsturende teams?
  7. Hoe kunnen de vragen en behoeften van een cliënt met een verstandelijke beperking of EMB goed gehoord en in kaart gebracht worden? Hoe kan de ondersteuning en zorg hier zo goed mogelijk op afgestemd worden?
  8. Hoe kan zo goed mogelijk omgegaan worden met moeilijk verstaanbaar gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking en wat is daarbij de rol van medicatie? Wat zijn de mogelijkheden voor preventie van moeilijk verstaanbaar gedrag?
  9. Hoe worden diverse problematieken bij cliënten gesignaleerd en al dan niet met elkaar in verband gebracht?
  10. Hoe kunnen we psychiatrische problematiek bij cliënten met een verstandelijke beperking herkennen? Hoe kan de begeleiding en behandeling goed bij deze cliënten aansluiten?

Bekijk hier de rapportage

Onderzoekers en andere belangstellenden die toegang tot de database met vragen (Excel-bestand) willen hebben, kunnen contact opnemen met de auteurs van het rapport, via e-mail.