Structurele financiering Tranzo Academische Werkplaats Lvb door VWS

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking van Tranzo krijgt vanaf januari 2019 structurele financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het eerste jaar ontvangt Tranzo een extra impuls van bijna zes ton en daaropvolgend ieder jaar ruim vier ton.

De Academische Werkplaats Lvb is inmiddels uitgegroeid tot een structureel samenwerkingsverband tussen 14 zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, de belangvereniging LFB en Tilburg University. In gezamenlijkheid wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd dat zich richt op het versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en degenen die hen ondersteunen (verwanten en professionals).

Naast kennisontwikkeling richt de Academische Werkplaats zich ook op kennisdeling met de praktijk via onder meer (online) communicatiekanalen, themabijeenkomsten op maat en een eigen symposium. Kennis wordt eveneens gedeeld met (toekomstige) professionals via samenwerking met onder meer MBO’s, post-masteronderwijs en in company academies.

Programma Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen

De structurele financiering van VWS is onderdeel van het programma Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Binnen dit programma ontvangen zes Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen structurele financiering ten behoeve van het versterken van de landelijke kennisinfrastructuur. De zes Academische Werkplaatsen hebben zich tevens verenigd in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen (AAW-VB). Vanuit de AAW-VB wordt samen met andere kennisnetwerken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking samengewerkt aan het landelijk ontwikkelen, delen en toepassen van kennis.