Topaz: Onderzoeksresultaten voor de praktijk. Van bewustzijn naar reflectie naar actie

  • Bron: UNC-ZH
  • Publicatiedatum: 20 november 2018

Bij Topaz wordt allerlei praktijkgericht onderzoek gedaan in het kader van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties. Wat gebeurt er in de dagelijkse praktijk en hoe ervaren de betrokkenen dit? Onderzoekers van Topaz vertelden erover tijdens een levendig kenniscafé dat Topaz 9 november met het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH) organiseerde.

Topaz is een van de zorgorganisaties in het hart van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Doel van Radicale vernieuwing is dat wat van waarde is voor bewoners van verpleeghuizen, naasten en medewerkers, steeds opnieuw uitgangspunt kan zijn van het leven, het wonen en de zorg. In de praktijk staan vaak nog regels, protocollen en systemen voorop. Radicale vernieuwing vraagt dan ook vernieuwing in de breedste zin van het woord. Op alle niveaus in en om de organisatie. Topaz zet onderzoek in om deze beweging van regels naar relaties te ondersteunen.

4 onderzoekslijnen

Topaz zet hiervoor diverse typen onderzoek in. Naast kwantitatief ook vooral kwalitatief onderzoek. ‘Verhalen van de mensen om wie het gaat zijn steeds belangrijker,’ aldus de onderzoekers, ‘ook in onze verantwoording over hoe we werken aan kwaliteit van zorg en bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen.’

Naast structureel onderzoek naar de tevredenheid en ervaren kwaliteit van zorg, is bewust de keus gemaakt om ook actie-onderzoek te doen, dossier-onderzoek én verder verdiepend en verbredend onderzoek rondom thema’s passend bij Radicale vernieuwing. Zoals relaties tussen bewoners, naasten en medewerkers; persoonsgerichte zorg en ‘voortdurend contact van mens tot mens’.

Meer weten

Lees meer over de onderzoeksaanpak, de resultaten en de borging van de resultaten in het  verslag van het kenniscafé