UNO-UMCG: tips en informatie over jeuk bij ouderen

  • Bron: UNO-UMCG
  • Publicatiedatum: 11 mei 2021

Veel ouderen krijgen te maken met huidproblemen; de oudere huid is droger, wordt hierdoor kwetsbaarder en ontstekingsgevoeliger. Ook een onderliggende aandoening zoals diabetes kan huidproblemen bij ouderen veroorzaken. Veel huidproblemen veroorzaken jeuk. En jeuk kan bij ouderen met dementie leiden tot onbegrepen gedrag. Omdat kwetsbare ouderen vaak zelf hun huid niet meer goed kunnen verzorgen, spelen verpleegkundigen en verzorgenden een belangrijke rol bij het voorkomen van huidproblemen en jeuk. En in sommige gevallen ook bij het voorkomen van onbegrepen gedrag bij ouderen met dementie.

Tijdens de UNO-UMCG Thematafel Jeuk van 20 april 2021 deelden de deelnemers ervaringen, tips en adviezen op het gebied van huidverzorging. Ook verzorgde Christine Rogge, verpleegkundig specialist wondzorg en dermatologie bij Allerzorg en Verpleegkundige Topzorg Noord Nederland, een presentatie over de oorzaken, mogelijke gevolgen en de behandeling van huidproblemen en jeuk bij ouderen.

“Wanneer een oudere met huidproblemen te maken krijgt, heeft deze levenslang. Door goede huidverzorging door (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden en de juiste behandeling kan de oudere een hoop ellende worden bespaard. Huidproblemen veroorzaken vaak jeuk. En jeuk is soms nog erger dan pijn. Jeuk kan ook een oorzaak zijn van onbegrepen gedrag. Wanneer een oudere onbegrepen gedrag vertoont, is het dus zeker verstandig om dit gedrag doelgericht te observeren. En proberen te achterhalen of het onbegrepen gedrag voortkomt uit jeuk.”

Belang van goede huidzorg

Kitty van Es, verpleegkundig specialist Icare en Verpleegkundige Topzorg Noord Nederland, onderstreept dat verzorgenden en verpleegkundigen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van huidproblemen en jeuk bij ouderen.

“Tijdsdruk en de waan van alle dag verdringt huidzorg vaak naar de achtergrond. Terwijl dit juist zo belangrijk is. Nieuwe patiënten zou je eigenlijk vanaf het begin direct in een goede huidzorg moeten zetten. (Wijk)verpleegkundigen en verzorgenden hebben zelf vaak voldoende kennis en ervaring om goede huidverzorging toe te passen.”

Tips en informatie jeuk

Bekijk meer tips en informatie in de presentatie van Christine Rogge (pdf) en de Handreiking Jeuk (pdf).