UNC-ZH presenteert resultaten Namaste Familieprogramma

Hanneke Smalling UNC-ZH

Wat kun je doen om het leven van verpleeghuisbewoners met ernstige dementie zo aangenaam mogelijk te maken? Wat kun je ze bieden als ze niet meer aan de reguliere activiteiten kunnen meedoen? Het Namaste Familieprogramma geeft handvatten. Een aantal zorgorganisaties deed mee aan een onderzoek naar de effecten van het programma. Met succes. Het ontstaan van Namaste en de bevindingen van het recente Nederlandse project stonden centraal op het symposium ‘Zorgen voor verpleeghuisbewoners in de laatste levensfase’ van het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH).

Foto: Amsterdam UMC

Onderzoeker Hanneke Smaling: ‘Bewoners die aan het Namaste Familieprogramma meedoen zijn minder agressief, meer ontspannen en bloeien op.’

Hanneke Smaling, postdoc-onderzoeker van het Namaste Familieprogramma bij Amsterdam UMC legt uit dat het onderzoek zich zowel richt op het effect van het Namaste Familieprogramma op de kwaliteit van leven van mensen met gevorderde dementie als op de zorgervaringen van familie en andere naasten. Ook worden de kosten van het programma meegenomen. ‘Het onderzoek is nog niet helemaal afgerond, nog niet alle data zijn geanalyseerd. Toch kunnen we nu al concluderen dat het Namaste Familieprogramma een positief effect heeft op de kwaliteit van leven van de bewoners. Vanaf 3 maanden zien we minder tekenen van pijn en ongemak, de bewoners ogen comfortabeler. Dit krijgen we ook terug uit de interviews met verzorgenden en vrijwilligers die de Namaste-groepen begeleiden. Ze zijn enthousiast en zien positieve resultaten. Bewoners zijn minder agressief, meer ontspannen en bloeien op.’

‘We zien ook op andere gebieden positieve effecten’, zegt Hanneke. ‘Familieleden komen vaker op bezoek en doen ook meer met hun naaste als ze er zijn. En ze voelen zich beter als ze zien dat hun naaste geniet van het Namaste Familieprogramma. Ze laten hun naaste met een geruster hart achter.’ Overigens lukt het maar deels om naasten bij de sessies te betrekken. Dat heeft verschillende redenen. ‘Sommige naasten komen bewust niet tijdens de Namaste-sessies. Omdat ze weten dat hun naaste dan iets leuks heeft, kiezen zij liever een ander moment. Zo bieden ze hun naaste nog wat extra’s. Anderen vonden het te confronterend. En een deel van de naasten heeft gewoon een fulltimebaan, een druk gezin of woont ver weg.’

Lees het verslag: Namaste Familieprogramma ‘Meer kwaliteit van leven voor mensen met gevorderde dementie’