UNO-VUmc presenteert onderzoek op Congres ‘Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’

  • Bron: UNO-VUmc
  • Publicatiedatum: 16 november 2018

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem in de ouderenzorg. Een gezamenlijke aanpak tegen het ontstaan en verdere verspreiding van resistentie is hard nodig. Op maandag 19 november 2018 tijdens het congres ‘Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’ van het ministerie van VWS, het RIVM en Vilans presenteert het UNO-VUmc een trio presentatie over de onderzoeken PROGRESS, ANNA en UPCARE.

ANNA

In het verpleeghuis wordt met grote regelmaat antibiotica voorgeschreven voor een mogelijke urineweginfectie. In bijna één derde van de gevallen lijkt dit niet nodig. In een recent onderzoek is een algoritme ontwikkeld voor de behandeling van urineweginfecties bij verpleeghuisbewoners. We onderzoeken of de implementatie van het algoritme het onnodig antibioticagebruik voor urineweginfecties in verpleeghuizen kan terugdringen zonder nadelige gevolgen voor de bewoner.

UPCARE

Diagnostische onzekerheid bij verpleeghuis bewoners met een lage luchtweginfectie (LLWI) leidt tot empirische behandeling met antibiotica om ‘het zekere voor het onzekere nemen’. C-Reactief Proteïne (CRP) point-of-care testing (POCT) zou van toegevoegde waarde kunnen zijn om onnodig antibioticagebruik te verminderen. Dit is een sneltest die bepaalt binnen enkele minuten de concentratie CRP in een vingerprik bloed; de resulterende waarde is een indicator van de aanwezigheid en ernst van ontsteking. We onderzoeken de (kosten)effectiviteit van CRP POCT in verpleeghuizen ten aanzien van antibioticagebruik voor LLWI.

De nieuwe richtlijnen urineweginfecties en luchtweginfecties zijn nog maar net uit. Het opdoen van kennis op deze gebieden gaat door! Wat voegen de onderzoeken toe? Dat wordt toegelicht tijdens de workshop ‘academische pitches’.

Het congres over antibioticaresistentie wordt georganiseerd vanuit het gelijknamige programma Aanpak Antibioticaresistentie in Verpleeghuizen