Terugblik SANO Wetenschapsdag 2018

  • Bron: SANO
  • Publicatiedatum: 13 november 2018
‘Welke onderzoeksmethode zet jij in om de ouderenzorg te verbeteren?’ Die vraag stond centraal tijdens de jaarlijkse Wetenschapsdag van de zes samenwerkende academische netwerken ouderenzorg.

Leernetwerken met onderzoeksthema’s

Sytse Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde en dementie, UMCG en voorzitter van het UNO-UMCG, pleit tijdens de Wetenschapsdag voor ‘ander onderzoek dan klassiek gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, dat vaak niet geschikt is om complexe interventies in de zorg voor kwetsbare ouderen met multimorbiditeit te bestuderen.’

Zuidema: ‘Voor deze doelgroep is het veel zinvoller om interventies samen met de zorgpraktijk te ontwikkelen, te implementeren en daarna op werkzaamheid te onderzoeken.’ Binnen het UNO-UMCG wordt daarom door themagroepen – leernetwerken rondom een bepaald onderzoeksthema, zoals Probleemgedrag of Medicatieveiligheid – volop geëxperimenteerd met verschillende onderzoeksmethoden.

Kwalitatief onderzoek basis voor mensgerichte zorg

Katrien Luijkx, bijzonder hoogleraar ouderenzorg en werkzaam voor de academische werkplaats TRANZO, vertelde over kwalitatief onderzoek. ‘Zeer waardevol als je inzicht wilt in de leefwereld van ouderen’, aldus Luijkx. ‘Om mensgerichte zorg te kunnen leveren moet je weten hoe het is om oud te zijn en zorg te ontvangen. Persoonlijke ervaringen en voorkeuren zijn moeilijk in vragenlijsten te vangen. Ga naast hen zitten, ervaar wat zij ervaren.’

Onderzoek vanuit cliëntperspectief en in co-creatie

Programmasecretarissen Vicky de Boer en Désirée te Marvelde van ZonMw vertelden over de focus van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning. Ze benadrukten het belang van het cliëntperspectief. Te Marvelde: ‘Het cliëntperspectief staat niet alleen centraal in de programmering, maar ook bij de beoordeling van onderzoeksaanvragen. Dus van onderzoekers vragen we om projecten in co-creatie te ontwikkelen en uit te voeren.’

De Boer vertelde dat er binnen het programma ook ruimte komt voor fellowships voor MBO- en HBO-opgeleide zorgprofessionals. Bovenal wil ZonMw het veld stimuleren om praktisch toepasbare kennis op te leveren. De Boer: ‘Als er behoefte is aan nieuwe kennis, dan zijn er passende onderzoeksdesigns nodig om die kennis op te halen in de praktijk. Zodat nieuwe inzichten ook echt gebruikt worden en niet ergens op een plankje belanden.’

Bron: academischeouderenzorg.nl

Meer weten

  • De presentaties van de verschillende onderzoekers die hun onderzoeksmethode preenteerden aan de hand van een praktijkverhaal komen binnenkort beschikbaar via academischeouderenzorg.nl