Sytse Zuidema (UNO-UMCG): ‘Onderzoek en implementatie gaan bij ons hand in hand’

  • Bron: ZonMw
  • Publicatiedatum: 19 juni 2019

Het UNO-UMCG is een samenwerkingsverband tussen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en bijna twintig ouderenzorgorganisaties. ‘De wisselwerking tussen wetenschap en praktijk maakt dat onderzoekers en zorgverleners door elkaars bril leren kijken. Op die manier kunnen ze samen praktijkrelevante vraagstukken vertalen in concrete onderzoeksprojecten’, vertelt prof. dr. Sytse Zuidema, voorzitter van het UNO-UMCG en hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie in een interview op ZonMw.nl. 

‘Het netwerk is opgebouwd rondom vijf themagroepen: zorgrelaties, pijn en comorbiditeit, probleemgedrag, medicatieveiligheid en werken in de 1e lijn. Elke themagroep bestaat uit onderzoekers, een implementatiedeskundige, medewerkers van aangesloten zorgorganisaties en een voorzitter uit de praktijk,’zegt Sytse. Bij het UNO-UMCG werken twee implementatiedeskundigen, die gespecialiseerd zijn in het vertalen van wetenschappelijke kennis naar de praktijk. Zij sluiten altijd aan bij overleggen van de themagroepen. ‘Vaak wordt er eerst kennis ontwikkeld en vervolgens pas nagedacht over implementatie in de praktijk. Dan ben je zo acht jaar verder’, zegt Sytse. ‘Onderzoek en implementatie gaan bij ons hand in hand. Onze implementatiedeskundigen staan met één been in de wetenschap en met één been in de praktijk. Door ze al vanaf het begin van elk project te betrekken, kunnen we de door ons ontwikkelde kennis sneller in de praktijk brengen.’

Scholing

Scholing en onderwijs maakt nadrukkelijk deel uit van die implementatie. Zo is er binnen de academische werkplaats een e-training pijn herkennen bij dementie. Een ander voorbeeld is een training op het gebied van morele dilemma’s. ‘Deze methode helpt zorgverleners de juiste afweging te maken als ze in hun werk tegen een moreel vraagstuk aanlopen’, legt Sytse uit. ‘Denk aan een cliënt met dementie die gewend is om ’s avonds een borrel te drinken. Mag hij of zij dat blijven doen als dit tot overlast voor andere cliënten leidt?’

Hoewel meer samenwerking met mbo- en hbo-instellingen zeker op het programma staat, richt het netwerk zich vooralsnog op scholing van huidige zorgprofessionals. ‘Door de enorme omvang van ons werkgebied kunnen we met veel verschillende onderwijsinstellingen samenwerken. We willen geen grote consortia oprichten. Daarom kijken we per project met welke hogeschool of mbo-instelling we een samenwerking aangaan. Zo houden we het overzichtelijk’, aldus Sytse.

Structurele financiering onderzoek

Zes academische netwerken ouderenzorg krijgen van het Ministerie van VWS structurele financiering om onderzoek uit te voeren. Dit wordt gecoördineerd door ZonMw. In een reeks interviews vertellen de academische netwerken wat zij doen.