SKILZ gaat het handelen van zorgprofessionals versterken met kwaliteitsinstrumenten

De Stichting kwaliteitsimpuls langdurige zorg (SKILZ) moet ervoor gaan zorgen dat de kwaliteit van zorg, zoals beoogd met de kwaliteitskaders, een wetenschappelijke basis krijgt in kwaliteitsinstrumenten zoals richtlijnen en beslisbomen, die het handelen van de zorgprofessionals versterken.

‘Je hoort vaak zeggen dat kwaliteit in de langdurige zorg tot stand komt in de persoonlijke relatie tussen de zorgprofessional en de cliënt’, zegt Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van SKILZ. ‘Maar ik heb wel eens de indruk dat bestuurders en managers die stelling op een verkeerde manier gebruiken. De professional wordt wel opgeleid om iets goed te doen voor de cliënt. Maar die cliënt gaat er – terecht – van uit dat de professional niet alleen empathisch is maar ook kennis van zaken heeft. En voor die kennis van zaken is naast een opleiding ook nodig dat de professional kan terugvallen op kwaliteitsinstrumenten. Zijn die er niet, dan is er geen duidelijke route voor structurele kwaliteitsverbetering.’

Prioriteiten stellen

Wat SKILZ moet gaan opleveren, is een gestructureerd meerjarenbeleid over kwaliteit, over de sectoren heen. ‘Hierbij is het allereerst belangrijk om onze prioriteiten te gaan bepalen’, zegt Nieuwenhuizen. De werkvloer moet hierin leidend zijn en ook de stem van de cliënt moet doorklinken. Richtlijnen zijn nogal eens hoog over en dat is nu juist wat wij niet willen.

‘We willen komen tot kwaliteitsinstrumenten die aansluiten op de kennisbehoefte in de praktijk’

En als ze tot stand gekomen zijn, moeten ze vervolgens worden geïmplementeerd. Dat is bij uitstek iets waarin de werkgevers belangrijk zijn. Daarnaast kan hierin Vilans een rol spelen voor ons, maar we hebben er ook de beroepsgroepen voor nodig.

Verder leiden richtlijnen bijna altijd weer tot onderzoeksvragen, dus volgt dan vrij organisch ook een onderzoekagenda. Ook op het gebied van onderzoek is er een impuls in de sector. We weten in de verpleeghuiszorg nog zoveel niet. We weten bijvoorbeeld niet hoeveel verpleeghuisbewoners met COPD er zijn, of ze medicatie krijgen en wat daarvan het effect is. We weten niet hoeveel dubbelproblematiek er op PG-afdelingen is. We weten niet eens hoe lang mensen nu echt in een verpleeghuis wonen. We horen daar heel veel verhalen over, maar aan exacte cijfers ontbreekt het.

‘SKILZ zal ook actief de samenwerking zoeken met de academische netwerken waar onderzoek kan worden gedaan en kennis kan worden gedeeld.’

Daarnaast werken we hard aan een basis voor het verzamelen van data. En dan natuurlijk zoveel mogelijk zonder extra administratieve last te genereren.’

Meer weten