Science practitioners UKON verbinden kennisbehoefte werkvloer aan onderzoeksprogramma’s

  • Bron: ZonMw
  • Publicatiedatum: 8 juli 2019

In het Universitair Netwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) werkt de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/Ouderengeneeskunde van het Radboudumc samen met vijftien zorgorganisaties. Netwerkmanager Marlies van Kordelaar vertelt in een interview op ZonMw.nl onder andere hoe het UKON eraan wil bijdragen om een innovatiegerichte cultuur op gang te brengen binnen de deelnemende zorgorganisaties.

Het UKON is het afgelopen jaar gestart met zogenaamde science practitioners. Marlies:  ‘Medewerkers van deelnemende zorgorganisaties met een masteropleiding werken één dag per week voor het UKON. Ze slaan een brug tussen wetenschap en praktijk door de behoefte aan kennis op de werkvloer te signaleren, die ze vervolgens verbinden aan onze onderzoeksprogramma’s. De science practitioners hebben dus een vliegwielfunctie: ze halen praktijkvragen op, verbinden mensen en organisaties binnen het netwerk met elkaar, ondersteunen bij het maken van een onderzoeksvoorstel of het uitzetten van onderzoek bij een onderwijsinstelling en helpen om nieuwe kennis in praktijk te brengen. Het is de bedoeling dat elke aangesloten zorgorganisatie een science practitioner heeft.’

Masterclass implementatie

Maar er wordt niet alleen ingezet op het ophalen van onderzoeksvragen uit de praktijk. Juist ook de implementatie van oplossingen en ontwikkelde kennis krijgt aandacht binnen het UKON. ‘Veel organisaties zijn op zoek naar manieren om onderzoeksresultaten te vertalen naar de dagelijkse zorgpraktijk’, zegt Marlies. ‘Voor ons een reden om bijvoorbeeld een masterclass implementatie te organiseren voor onze projectleiders. Hierin gaven we ze concrete handvatten voor succesvolle implementatie. Ook ondersteunt onze relatiemanager de verdere ontwikkeling van praktisch toepasbare producten, zoals e-learning tools, factsheets of toolboxen. En promovendi vragen we een publiekssamenvatting van hun proefschrift te schrijven, zodat de resultaten van hun onderzoek voor iedereen goed te begrijpen zijn.’

‘Onze ambitie is om een innovatiegerichte cultuur op gang te brengen binnen de deelnemende zorgorganisaties. Dat gaat om meer dan alleen meedoen aan het onderzoek dat wij uitvoeren.’

Meer weten over de activiteiten en de werkwijze van het UKON? Lees ook het jaarverslag UKON 2018

‘Echte verandering vraagt om een cultuur waarin medewerkers openstaan om te leren en om nieuwe kennis toe te passen. Dat willen we niet alleen vanuit het Radboudumc uitdragen maar ook binnen de organisaties zelf, onder andere met de inzet van science practitioners en expertteams’, aldus Marlies Kordelaar.