Resultaten tweede meting over impact corona op verpleeghuismedewerkers bekend

  • Bron: UNC-ZH
  • Publicatiedatum: 23 maart 2021

Eén op de drie medewerkers in de verpleeghuiszorg die voor besmette bewoners zorgden, kampt met burn-out en depressieve klachten. Dit aantal is gedurende de coronapandemie flink toegenomen. Ook neemt het ziekteverzuim onder verpleeghuismedewerkers toe. Dit blijkt uit het tweede onderzoek van de academische werkplaatsen ouderenzorg UNO-UMCG en UNC-ZH over de gezondheid en het welzijn van verpleeghuismedewerkers tijdens de coronapandemie. De medewerkers krijgen daarbij onder andere vragen over de ervaren werkstress tijdens corona en over burn-out en depressieve klachten voorgelegd. Bij de eerste meting was dit nog een op de vier medewerkers.

Uit deze tweede meting blijkt dat een stijgend aantal van deze medewerkers die voor besmette bewoners zorgen, kampt met burn-out (31%) en depressieve klachten (27%). Bij medewerkers zonder direct contact met besmette bewoners liggen deze percentages lager (burn-out 22% en depressieve klachten 21%). Bij de eerste meting kampte 22% van de medewerkers met burn-out klachten, 19% met depressieve klachten.

Over het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de academische werkplaatsen UNO-UMCG en UNC-ZH onder circa 1700 verpleeghuismedewerkers van tien grote organisaties met meerdere locaties verdeeld over Nederland. Het bestaat uit drie onderdelen op drie meetmomenten: een medewerkers-enquête, een analyse van ziekteverzuimcijfers over 2019 en 2020 en een inventarisatie van de corona-maatregelen in verpleeghuizen. Het eerste meetmoment vond plaats tussen maart en augustus 2020. Het tweede meetmoment, waarover deze rapportage gaat, vond plaats tussen oktober en december 2020. De derde ronde van het onderzoek is inmiddels gestart en eindigt begin april. Naar verwachting zullen de resultaten hiervan in mei gepresenteerd worden. Daarna zal ook het verloop van de resultaten over de drie meetmomenten uitgebreid in kaart worden gebracht.