Nieuws uit het veld

Ministerie VWS op locatiebezoek bij het UNC-ZH

Vertegenwoordigers van het ministerie van VWS kwamen woensdag 24 april 2019 op bezoek bij het UNC-ZH in Leiden. Daar kregen zij een presentatie over de activiteiten die het UNC-ZH onderneemt met de subsidiegelden. lees verder

UNC-ZH presenteert resultaten Namaste Familieprogramma

Het ontstaan van Namaste en de bevindingen van het recente Nederlandse project stonden centraal op het symposium ‘Zorgen voor verpleeghuisbewoners in de laatste levensfase’ van het UNC-ZH. lees verder

Officieel startsein voor Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ)

Op 5 april is het officiële startsein gegeven voor de samenwerking binnen de Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ). lees verder

UNO-VUmc start de ‘Ontwikkelpraktijk’

Het UNO-VUmc start dit jaar met de ‘Ontwikkelpraktijk’: een intensieve vorm van samenwerking tussen het UNO-VUmc en twee tot vier lidorganisaties die samen met een gepromoveerd onderzoeker onderzoek ontwikkelen en uitvoeren. lees verder

Verslag Symposium Krachtige kennisbronnen: verbinding door bouwen en vertrouwen

Op 2 april organiseerde de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) haar vijfde symposium, getiteld ‘Krachtige kennisbronnen: verbinding door bouwen en vertrouwen’. lees verder

Debby Gerritsen (UKON) bijzonder hoogleraar ‘Welbevinden van kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte in de langdurige zorg’

Als bijzonder hoogleraar gaat Debby zich bezighouden met het initiëren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek, het opleiden van onderzoekers en het mede vormgeven aan multidisciplinaire netwerken als infrastructuur voor onderzoek en innovatie. lees verder

Zorgorganisatie Atlant lid UNO-VUmc

Zorgorganisatie Atlant is per 1 april 2019 lid geworden van het UNO-VUmc. lees verder

Expertteams UKON dragen actief bij aan kennisdeling

Sinds twee jaar zijn er binnen het UKON expertteams ingesteld met als doel dat kennis uit de 15 zorgorganisaties gedeeld kan worden en dat de organisaties van elkaar kunnen leren. lees verder

SKILZ gaat het handelen van zorgprofessionals versterken met kwaliteitsinstrumenten

SKILZ moet ervoor gaan zorgen dat de kwaliteit van zorg, zoals beoogd met de kwaliteitskaders, een wetenschappelijke basis krijgt in kwaliteitsinstrumenten. lees verder

Video en factsheet UNO UMCG: wie zijn we en wat doen we?

Het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG heeft in een factsheet en een bijbehorende video in beeld gebracht wat het samenwerkingsverband precies inhoudt. lees verder