Online wegwijzer kennislandschap gehandicaptensector gelanceerd

Het Kennisplein Gehandicaptensector heeft het Kennislandschap Gehandicaptensector gelanceerd, een initiatief van VGN en Vilans. Dit is een online wegwijzer in de vorm van een doorklikbare infographic. Deze infographic laat zien waar je welke kennis kunt vinden in Nederland. Het Kennisplein Gehandicaptensector zorgt voor het beheer, zodat je altijd naar actuele kennis en informatie doorklikt.

 

Wat vind je in het kennislandschap?

In het kennislandschap vind je wie er wat kan betekenen, voor wie en op welke manier. Als je op het onderwerp in de infographic klikt waar je meer over wilt weten, dan kom je op de website met actuele informatie en kennisproducten van die partij. Dit kennislandschap is gemaakt voor (zorg)professionals, naasten van mensen met een verstandelijke beperking, beleidsmakers en andere betrokkenen in de gehandicaptensector.

Kennislandschap brengt praktijk en wetenschap samen

Het Kennislandschap Gehandicaptensector laat zien hoe zorgverleners bij de juiste kennis kunnen komen, zodat ze cliënten met een langdurige zorgvraag goede zorg kunnen geven. Dat vraagt een samenwerking tussen de praktijk en wetenschap; het doel van het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg. Een ander doel is zorgverleners nog meer betrekken bij het ontwikkelen en delen van kennis.

Deelname aan het kennislandschap

Is jouw organisatie ook betrokken bij het ontwikkelen en delen van kennis? En ben je een vindplaats van actuele kennis in de gehandicaptensector? Laat dit weten via info@kennispleingehandicaptensector.nl Onder een vindplaats verstaan we een online plek waar eindgebruikers daadwerkelijk kennis kunnen ophalen en downloaden.

Het Kennisplein Gehandicaptensector verzorgt het beheer van het kennislandschap, zoals het doorvoeren van periodieke updates en verwerken van aanvullingen. Kortom, een kennislandschap met altijd de meest actuele kennis en partijen die bijdragen aan betere zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. We hopen dat kennis zo nog beter gaat stromen.