Onderzoek op 5 thema’s helpt verpleeghuizen om de zorg te verbeteren

Regelruimte, cliëntbetrokkenheid, de trotse professional, leiderschap en het meten van kwaliteit zijn de thema’s die zijn onderzocht in het kennisprogramma Waardigheid en trots.

Cliëntvolgend

Het in 2017 gestarte programma heeft 5 kennisdossiers opgeleverd voor verpleeghuizen. Daarmee kunnen zij opgedane inzichten  toepassen in de activiteiten die zij ontplooien om de kwaliteit van verpleeghuiszorg te vergroten en de zorg meer cliëntvolgend te maken.

Het doel van het kennisprogramma was om de goede voorbeelden uit Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen verder te onderbouwen op 5 thema’s: wat werkt en wat niet? Daarnaast had het programma het doel om  ‘evidence-based werken’ in de dagelijkse verpleeghuispraktijk te stimuleren. In de komende periode zullen op www.waardigheidentrots.nl vijf verdiepende artikelen over deze thema’s worden gepubliceerd. Hierin zullen naast de resultaten ook de perspectieven van de betrokken zorgorganisaties en onderzoekers worden belicht.