AWO-ZL start meting ervaren kwaliteit verpleeghuiszorg 2018

  • Bron: AWO-ZL
  • Publicatiedatum: 17 oktober 2018

De AWO-ZL is begin 2017 het project ‘Meten van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg vanuit het bewonersperspectief’ gestart. Momenteel wordt voor het tweede jaar op rij bekeken hoe het dagelijks leven wordt ervaren door bewoners, diens naasten en zorgverleners.

De onderzoeksgroep wil de ervaren kwaliteit van de verpleeghuiszorg op een andere manier gaan meten door af te stappen van standaard vragenlijsten en de ruimte te geven om de dialoog aan te gaan. 

Een van de uitgangspunten in dit onderzoek is dat kwaliteit benaderd wordt vanuit de relatiegerichte zorg. Dit wil zeggen dat het onderzoek wordt uitgevoerd in een netwerk van de driehoek ‘bewoner-naaste-verzorgende’ (maar wel in individuele gesprekken), om zodoende een volledig beeld te krijgen van de zorgkwaliteit.

Training zorgmedewerkers

In tegenstelling tot 2017, zullen in 2018 deze zogenaamde ‘driehoeksgesprekken’ niet alleen worden uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Maastricht. Medewerkers van de verschillende organisaties die aangesloten zijn bij de AWO-ZL, worden op dit moment getraind om bij elkaar in de verschillende zorgorganisaties deze gesprekken te voeren.

Meer weten