Debby Gerritsen (UKON) bijzonder hoogleraar ‘Welbevinden van kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte in de langdurige zorg’

onderzoek zorghandelingen
  • Bron: UKON
  • Publicatiedatum: 8 april 2019

Debby Gerritsen bekleedt per april als bijzonder hoogleraar de door het UKON gefinancierde leerstoel ‘Welbevinden van kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte in de langdurige zorg’ aan het Radboudumc.

Deze leerstoel vormt een stimulans voor de aandacht voor welbevinden in deze setting, waarbij zoveel mogelijk de persoonlijke zelfmanagement-vaardigheden worden ingezet. Als bijzonder hoogleraar gaat Debby zich bezighouden met het initiëren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek, het opleiden van onderzoekers en het mede vormgeven aan multidisciplinaire netwerken als infrastructuur voor onderzoek en innovatie, het UKON in het bijzonder. Een specifiek aandachtspunt is het outilleren van de ouderenpsycholoog als belangrijke trekker van innovatie in de langdurige zorg.

Debby gaat zich richten op vragen die voortkomen uit de klinische praktijk van de langdurige zorg, zoals de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van interventies. De daarbij toegepaste onderzoeksmethoden zijn innovatief en passend bij de complexe werkelijkheid van de dagelijkse praktijk. Evaluaties van implementatietrajecten zijn ook een doel, deze komen voort uit de ervaring dat het doorvoeren en behouden van innovaties in de langdurige zorg aandacht verdienen. Debby: ‘Deze focus op evaluatie van implementatie past uitstekend bij het UKON, waar implementatie een belangrijk speerpunt is’.