AWVB Tranzo brengt vier onderwijsmodules uit

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) heeft de eerste van vier nieuwe onderwijsmodules voor zorgopleidingen gereed. De eerste module gaat over zelfbeschadigend gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking en de invloed van de omgeving op dit gedrag. Medio mei verschijnt het tweede lespakket, over zelfregie bij mensen met een licht verstandelijke beperking. De overige twee modules verschijnen rond de zomer van dit jaar. Daarin staan de thema’s verslaving en familienetwerken bij mensen met een licht verstandelijke beperking centraal.

De AWVB Tranzo ontwikkelt deze lespakketten op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en in samenwerking met vijf mbo-opleidingen in Nederland. Alle modules worden ontwikkeld op basis van de laatste wetenschappelijke kennis. De kosteloos beschikbare modules zijn bedoeld voor studenten van mbo-zorgopleidingen in heel Nederland en interne academies van zorgorganisaties.

Module zelfbeschadigend gedrag

De eerste module, over zelfbeschadigend gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking, gaat onder meer over de kenmerken, oorzaken en gevolgen van dit gedrag. Daarnaast bevat de module uitleg over de wisselwerking tussen de persoon die zelfbeschadigend gedrag laat zien, en diens omgeving. Docenten kunnen gebruikmaken van fictieve casussen en er is ruimte om te reflecteren op het leerproces dat studenten tijdens de module hebben doorgemaakt.

Modules kosteloos beschikbaar

De modules zijn kosteloos beschikbaar voor alle docenten die betrokken zijn bij mbo-opleidingen aan toekomstige zorgprofessionals en zijn op te vragen bij Luciënne Heerkens, kennismanager van de AWVB: G.C.J.Heerkens@tilburguniversity.edu. Heeft u vragen of opmerkingen over de modules of over dit initiatief, dan kunt u eveneens contact opnemen met mevrouw Heerkens.