AWO Tilburg: Onderzoeksmakelaars stimuleren ontwikkelen en delen van kennis tussen onderzoek en praktijk

  • Bron: ZonMw
  • Publicatiedatum: 21 juni 2019

De Academische Werkplaats Ouderen in Tilburg is een samenwerkingsverband tussen tien ouderenzorgorganisaties, het CZ Zorgkantoor en Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. ‘Als senior onderzoekers denken we mee over de strategie van de academische werkplaats. We vragen onderzoekssubsidies aan, schrijven wetenschappelijke artikelen en begeleiden promovendi bij hun onderzoek. Tegelijkertijd bouwen we als onderzoeksmakelaars een groot netwerk op binnen de aangesloten zorgorganisaties. Op die manier proberen we de het ontwikkelen en delen van kennis tussen onderzoek en praktijk te stimuleren en faciliteren,’ vertelt Dr. Meriam Janssen in een interview op ZonMw.nl. 

In hun rol van zorgmakelaar helpen de onderzoekers van de Academische Werkplaats zorgorganisaties om het werken met en aan wetenschappelijke kennis binnen de organisatie te embedden. Meriam: ‘Bijvoorbeeld door advies te geven over hoe organisaties kunnen meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en daar het maximale uit kunnen halen. Of door te adviseren bij het opzetten van een expertgroep of wetenschapscommissie.’

Vertaling

Ook wordt ondersteuning geboden om de wetenschappelijke kennis te vertalen naar de praktijk. Meriam:‘De meeste resultaten uit promotieonderzoek zijn nog redelijk abstract. Daarom starten we na elk promotieonderzoek een praktijkvertalingsproject, waarin een concrete en gebruiksklare tool of product wordt ontwikkeld, getest en doorontwikkeld. Dat doen we samen met zorgmedewerkers en ouderen, om ervoor te zorgen dat de tool of het product goed aansluit bij de dagelijkse praktijk.’

De medewerker onderwijsontwikkeling van de academische werkplaats zorgt ervoor dat onderzoeksresultaten een plek krijgen in opleidingen voor huidige én toekomstige zorgprofessionals. Zo ontwikkelen de medewerker onderwijsontwikkeling en het ROC Tilburg een scholing over seksualiteit en intimiteit in het verpleeghuis. Deze wordt nog voor de zomer geïmplementeerd.

Structurele financiering onderzoek

Zes academische netwerken ouderenzorg krijgen van het Ministerie van VWS structurele financiering om onderzoek uit te voeren. Dit wordt gecoördineerd door ZonMw. In een reeks interviews vertellen de academische netwerken wat zij doen.