Activiteiten voor dagbesteding in coronatijden gebundeld

  • Bron: VBGG
  • Publicatiedatum: 18 februari 2021

De Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking en Geestelijke Gezondheid heeft in samenwerking met de Trans en Vanboeijen een catalogus met activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking gemaakt. Dat is het resultaat van een onderzoek naar gezonde dagbesteding in coronatijden. De activiteiten moeten bijdragen aan hun gezondheid en welzijn. Aanleiding voor het onderzoek is het veelal wegvallen van de reguliere dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking door coronamaatregelen.

Bekijk catalogus

De activiteiten zijn samengesteld door activiteitenbegeleiders en kunnen voor een groot deel met inachtneming van de coronamaatregelen thuis bij ouders of familie, op de woonlocatie van de eigen instelling, of buiten worden gedaan. Er zijn verschillende activiteiten gericht op onder meer educatie, beweging, beleving en culturele activiteiten. De catalogus kan worden gebruikt door zorgprofessionals om uit te wisselen en ideeën op te doen. Maar ook stagiaires, vrijwilligers, ouders en verwanten, die minder ervaring hebben met dagbestedingsactiviteiten, kunnen hem raadplegen.

Praktijkervaringen

Onderzocht wordt verder nog of de catalogus in een behoefte voorziet. Het is een groeidocument en kan door gebruikers worden aangevuld met ervaringen uit de praktijk. Denk aan nieuwe activiteiten of variaties op activiteiten. Ook wordt hen gevraagd een vragenlijst over de dagbesteding en hun ervaringen met de catalogus in te vullen. De eindresultaten van het onderzoek worden in juni verwacht.

Vaste structuur

De coronapandemie heeft ingrijpende gevolgen voor mensen met verstandelijke beperkingen. De vaste structuur van hun dag- en weekritme is verstoord door coronamaatregelen zoals beperkingen in dagbesteding en bezoek. Dit kan leiden tot onbegrip, stress en psychische- of gedragsproblemen. Bovendien hebben mensen met een verstandelijke beperking door geringe gezondheidsvaardigheden, een minder gezonde leefstijl en fysieke en psychische aandoeningen een groter risico op een ernstiger ziekteverloop bij een coronabesmetting.

Samenwerking

In de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking en Geestelijke Gezondheid werken het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Groningen en de zorgaanbieders ’s Heerenloo, Vanboeijen en de Trans samen aan onderzoek om de geestelijke gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. Het onderzoek over dagbesteding wordt uitgevoerd met subsidie van ZonMw.