AWO Z-L: kwaliteit meten vanuit cliëntperspectief

De kwaliteit van verpleeghuiszorg meten vanuit het perspectief van de bewoner: dat is het doel van de methode die wordt ontwikkeld door de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL). In deze virtuele werkplaats werken zeven zorgorganisaties, Zuyd Hogeschool en Gilde Zorgcollege samen met onderzoekers van de Universiteit Maastricht (UM) om de ouderenzorg te verbeteren.

“De zorgorganisaties zelf wilden de kwaliteit anders meten om de zorg beter te kunnen laten aansluiten bij wat de cliënt wil”, vertelt promovendus Katya Sion van de AWO-ZL.

De kwaliteit van zorg wordt nu nog vaak gemeten aan de hand van ‘harde’ uitkomstmaten, zoals veiligheid, effectiviteit en efficiëntie. “Maar voor de cliënt is het belangrijk om te kunnen blijven leven zoals hij of zij dat gewend is. De organisaties in onze academische werkplaats wilden de kwaliteit van leven daarom veel meer meten vanuit het verhaal van de bewoners: wat is relevant voor hen?”, zegt Katya Sion. Deze vraag mondde uit in het onderzoeksproject Ruimte voor Zorg, waarin de AWO-ZL samenwerkt met Gaby Odekerken van de School of Business and Economics van de UM. Zij is als hoogleraar Customer Centric Servicedesign gespecialiseerd in klantgerichte dienstverlening. “Die wetenschappelijke visie op dienstverlening wilden we graag meenemen in ons onderzoek”, vertelt Hilde Verbeek, universitair hoofddocent en wetenschappelijk coördinator AWO-ZL.

Meer weten

In het volledige artikel Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg: kwaliteit meten vanuit cliëntperspectief op Waardigheidentrots.nl leest u meer over onder andere de ervaringen van zorgaanbieders met de methode.