Nieuws uit het veld

Officieel startsein voor Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ)

Op 5 april is het officiële startsein gegeven voor de samenwerking binnen de Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ). lees verder

Verslag Symposium Krachtige kennisbronnen: verbinding door bouwen en vertrouwen

Op 2 april organiseerde de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) haar vijfde symposium, getiteld ‘Krachtige kennisbronnen: verbinding door bouwen en vertrouwen’. lees verder

Debby Gerritsen (UKON) bijzonder hoogleraar ‘Welbevinden van kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte in de langdurige zorg’

Als bijzonder hoogleraar gaat Debby zich bezighouden met het initiëren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek, het opleiden van onderzoekers en het mede vormgeven aan multidisciplinaire netwerken als infrastructuur voor onderzoek en innovatie. lees verder

Zorgorganisatie Atlant lid UNO-VUmc

Zorgorganisatie Atlant is per 1 april 2019 lid geworden van het UNO-VUmc. lees verder

Expertteams UKON dragen actief bij aan kennisdeling

Sinds twee jaar zijn er binnen het UKON expertteams ingesteld met als doel dat kennis uit de 15 zorgorganisaties gedeeld kan worden en dat de organisaties van elkaar kunnen leren. lees verder

SKILZ gaat het handelen van zorgprofessionals versterken met kwaliteitsinstrumenten

SKILZ moet ervoor gaan zorgen dat de kwaliteit van zorg, zoals beoogd met de kwaliteitskaders, een wetenschappelijke basis krijgt in kwaliteitsinstrumenten. lees verder

Video en factsheet UNO UMCG: wie zijn we en wat doen we?

Het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG heeft in een factsheet en een bijbehorende video in beeld gebracht wat het samenwerkingsverband precies inhoudt. lees verder

Magazine ‘Waardevol ouder’ over opbrengsten 20 jaar Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) is het magazine ‘Waardevol ouder’ uitgegeven. lees verder

Persoonsgerichte zorgtheorie in de praktijk van de Reigershoeve

In een workshop tijdens het congres Zoek het uit! gaven Dieneke Smit van de Reigershoeve en Bernadette Willemse van het Trimbos Instituut inzicht in de theorie en de praktijk van persoonsgerichte zorg. lees verder

2 april: Symposium Krachtige kennisbronnen van TRANZO AWVB

Op dinsdag 2 april 2019 organiseert de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking van TRANZO het symposium Krachtige kennisbronnen: verbinding door bouwen en vertrouwen. lees verder