Samenwerkende partijen

Vilans voert het programma uit, samen met ZonMW en academische werkplaatsen in de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: de Samenwerkende Netwerken Academische Ouderenzorg (SANO) en de Associatie van Academische werkplaatsen VB.

Ook Verpleging en Verzorging Nederland (V&VN), de Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso, de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Actiz zijn bij het programma betrokken.

Academische netwerken ouderenzorg

AWO Limburg

Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg

Tranzo AWO

Tranzo Academische Werkplaats Ouderenzorg

UKON

Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen

UNC-ZH

Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland

UNO-Amsterdam

Universitair Netwerk Ouderenzorg Amsterdam

UNO-UMCG

Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG

Academische netwerken gehandicaptenzorg

Academische Werkplaats EMB

Academische Werkplaats ernstige of zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB)

AW 's Heeren Loo - VU

Academische Werkplaats ’s Heeren Loo – VU

AW Bartiméus - VU

Academische Werkplaats Bartiméus – VU (Sociale relaties en gehechtheid)

Onbeperkt Gezond

Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten (GVG) Erasmus MC Rotterdam en consortium Gezond Oud met een Verstandelijke Beperking (GOUD)

Sterker op eigen benen

Academische Werkplaats Sterker op eigen benen van het Radboud UMC

Tranzo AWLvb

Tranzo Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

VBGG

Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking & Geestelijke Gezondheid