Workshops kennisontwikkeling en kennisdeling op Congres Thuis in het Verpleeghuis

Samen werken aan de ontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Daar draait het jaarlijkse congres Thuis in het Verpleeghuis om. Drie speerpunten staan centraal: meer tijd en aandacht voor de bewoner, voldoende en enthousiaste zorgverleners én voortdurend leren en innoveren. Kom je ook op maandag 1 juli 2019 naar de RAI in Amsterdam? Ga naar: Waardigheidentrots.nl/congres-thuis-in-het-verpleeghuis

Op het congres vinden verschillende sessies plaats over kennisontwikkeling en kennisdeling, onder andere verzorgd door de academische werkplaatsen ouderenzorg en door Vilans vanuit het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg.

Vilans: ‘Kennis delen: de kunst van het verleiden’

In sessie 3.15 ‘Kennis delen: de kunst van het verleiden’ vertellen Leonoor Ahrens (senior communicatieadviseur Vilans) en Lisa Delmée (adviseur kennispleinen Vilans) over de kunst van het (verleiden tot) kennisdelen. Want kennis delen is een belangrijk en inspirerend onderdeel van professionaliteit. Maar dat gaat niet vanzelf. Hoe doe je dat aansprekend en zo dat mensen op de werkvloer met de kennis aan de slag gaan?

UKON, Dr. Jan Lavrijsen: ‘Als het bewustzijn niet terugkeert…wat dan?’

In sessie 3.6 ‘Als het bewustzijn niet terugkeert…wat dan?’ geeft Dr. Jan C.M. Lavrijsen van het UKON een presentatie over jonge mensen die na ernstig hersenletsel het coma overleven zonder dat het bewustzijn terugkeert. In deze meest uitzichtloze situatie die we in de langetermijnzorg kennen dienen zich veel dilemma’s en vragen aan. De werkelijkheid vanuit verpleeghuizen wordt vanuit onderzoek, moreel beraad en filmfragmenten indringend in beeld gebracht.

Topcare: Leren onderzoeken

In sessie 2.20 ‘Leren onderzoeken met de Topcare scholing’ vertellen trainees van de Topcare Scholing hoe zij hun eerste kleinschalige en praktijkgerichte onderzoek hebben opgezet en uitgevoerd. En hoe dat uiteindelijk is uitgelopen op weer meer en groter onderzoek.

Kennisfestival

Op het kennisfestival kunt u onder andere langsgaan bij de Vilans-stand om antwoord te geven op de vraag ‘Wat te doen met 1 miljoen?’ en bij het UKON om je u te laten inspireren over de mogelijkheden van samenwerking in zorg en wetenschap.