Tool: Hoe vertaal je wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk?

Vilans voerde een verkenning uit naar het succesvol vertalen van wetenschappelijke kennis naar praktische en direct inzetbare kennisproducten gericht op de zorgprofessional. Wat komt daar bij kijken? Wat werkt goed en wat juist niet?

De uitdaging bij het aanbieden van wetenschappelijke kennis is dat deze veelal verpakt is in omvangrijke Engelstalige publicaties. Deze kennis is daarmee weinig toegankelijk voor toepassing in de praktijk, terwijl de zorgprofessional veel aan deze ‘evidence based’ kennis zou kunnen hebben om de langdurende zorg te verbeteren.

Samen met het AMC, ’s Heeren Loo, Ben Sajet Centrum en RIVM heeft Vilans een aantal heldere ‘vertalingen’ van wetenschap naar praktijk gemaakt en hieruit de lessen voor een succesvolle vertaling samengevat in ‘6 x 6 tips voor vertalen van wetenschap naar de praktijk’.

De tips gaan in op 6 gebieden en per gebied zijn 6 tips geformuleerd: