Samenwerking kennisinfrastructuur langdurige zorg krijgt vorm

Er is veel kennis over de langdurige zorg, maar wat er allemaal is en hoe dat op de werkvloer kan landen, daar is nog een wereld te winnen. Op 25 oktober kwamen academische werkplaatsen en kennisinstituten bij elkaar om te zien hoe zij elkaar daarin kunnen versterken.

Bekijk de videocompilatie van de bijeenkomst  Samenwerken aan een krachtige infrastructuur op 25 oktober.

Kennisinfrastructuur

Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS, trapt af. Hij ontleedt handig het begrip kennisinfrastructuur: kennis is de basis van de zorg die de cliënt ontvangt en infrastructuur veronderstelt dat je verbindingen legt met elkaar. Die opdracht geeft hij de aanwezigen mee, wetenschappers, onderzoekers, bestuurders en beleidsmedewerkers. ‘De cliënt is er niet’, constateert hij fijntjes. En met een knipoog: ‘Beschouw dat als een leerpunt’.

Profiteren

In vijf pitches presenteren netwerken en kennisinstituten zich vervolgens. Katrien Luijks van de Stichting Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) bijt het spits af. ‘Wij halen heel veel vragen op uit de praktijk, publiceren in toptijdschriften en bieden scholing. Heel de Nederlandse ouderenzorg moet profiteren van onze kennis’, verwoordt zij de ambities.

Samenwerking in verbinding

Kort daaarvoor is de Associatie van Academische Werkplaatsen VB opgericht. Petri Embregts licht toe: ‘Samenwerken wil zeggen dat er een hoger doel moet zijn. We gaan nu organisch de visie bepalen van de Associatie. Je moet weet hebben van elkaars ambities, daar transparant in zijn en samenwerken. Dan kun je elkaar versterken.’

Samen ontwikkelen

Bas Castelein legt uit wat de in het voorjaar opgerichte Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (Skilz) beoogt: kwaliteitsinstrumenten ontwikkelen, ontsluiten en implementeren voor de gehele langdurige zorg. Belangrijkste taak nu: het aanvragen van subsidiegelden. De meerwaarde: het samen ontwikkelen van richtlijnen en vernieuwingen en implementaties samen oppakken.

In beweging krijgen

Het perspectief van de cliënt in ogenschouw nemen, bestaande kennis inventariseren en hbo’s en mbo’s in beweging krijgen. Dat zijn belangrijke uitgangspunten voor ZonMw, licht Désirée te Marvelde toe, programmasecretaris van het Programma Langdurige Zorg: ‘Er is heel veel kennis, maar die wordt niet altijd gebruikt en is niet altijd toegankelijk.’

Aan de basis

Karlijn Kwint, bij Vilans programmaleider van het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg sluit de rij. ‘Wij werken aan een samenhangende structuur en we weten dat dat met hobbels en bobbels gaat, maar we hebben er ontzettend veel zin in om met elkaar de kennisinfrastructuur levend te maken. De opdracht: buiten je eigen realiteit treden  en met elkaar in gesprek gaan en met elkaar aan de slag gaan om bewustwording te creëren. Wat is er nu mooier dan dat jullie over 10 jaar kunnen vertellen dat je aan de basis daarvan hebt gestaan?’

Kennis vertalen

Dagvoorzitter Lennart Booij leidt vervolgens kundig en vaardig de discussie. De grote vraag is hoe je kennis vertaalt naar en implementeert op de werkvloer, hoe je de zorgverleners in het veld bereikt en scholing op maat maakt. Zeker gezien knelpunten als ‘tijd te weinig om goede zorg uit te voeren’, de vele personeelswisselingen en het gegeven dat de huidige generatie ‘anders’ leert dan wij vroeger hebben gedaan. Maar ook: er zijn goede voorbeelden, pareltjes in de ouderenzorg, samenwerkingen met het onderwijs en heel veel ideeën. Van belang is wel meer overkoepelend zichtbaar te maken wat er is, wie wat doet en dat je weet bij wie je terecht kunt.

Met elkaar

‘Ik constateer veel passie en inzet’, vat Booij samen. ‘Er zijn goede gesprekken gevoerd, contacten zijn gelegd en mooie verbindingen lonken, maar hoe maak je het concreter. Dat zullen jullie met elkaar moeten organiseren.’

Met elkaar dus. Anno Pomp van het ministerie van VWS biedt meteen de uitgestoken hand: hij vraagt wie mee wil kijken met de brief die het ministerie medio december naar de Tweede Kamer stuurt over de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg. Verschillende vingers schieten de lucht in. Er is immers nog een wereld te winnen.

Download de visuele samenvatting van de ‘Dialoog in de kennisinfrastructuur