Praktische en wetenschappelijke kennis met elkaar verbinden

Het koppelen van academisch onderzoek aan de praktijk van de zorg, is de rode draad van de academische werkplaats ‘Leven met een verstandelijke beperking’ (Tranzo AWLvb). Zorgorganisatie Amarant is een van de veertien gehandicaptenorganisaties achter deze werkplaats. Of zoals manager Robert van Berkel van de Amarant Academie het tijdens de bijeenkomst ‘Kennisdeling in zorgorganisaties’ op 11 oktober 2018 formuleerde: ’Onze aanpak is de satéprikker door de universiteit, alle zorgopleidingen en de praktijk heen.’

Meer mandaat

Die satéprikker houdt niet alleen van alles bij elkaar, het biedt in deze samenhang elke dag praktische voordelen voor alle betrokkenen.

Onderzoeker Moniek Voermans van de Amarant Groep: ‘Door de inbedding van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk van de zorg heb ik meer mandaat gekregen. Het is minder vrijblijvend. Het is op deze manier ook makkelijker om andere organisaties te bereiken.’

Minstens zo belangrijk is het psychologische effect van de ‘satéprikker’. Moniek: ’Het is het gevoel van ‘Dit is Amarant. Dit is van óns.’ En dat wij-gevoel heeft niet in de laatste plaats te maken met het feit dat de academische werkplaats zich baseert op waar zorgmensen van Amarant in de praktijk tegenaan lopen. Robert van Berkel: ’In de oude situatie van wetenschappelijk research, belandden veel onderzoeken op een of andere harde schijf. En daar bleef het dan bij.’

Verfrissend

De uitleg over de samenwerking tussen de academische werkplaats, hbo, mbo en de praktijk viel goed bij de workshop-deelnemers. Eén van hen: ’Veel onderzoek wordt in de academische sector bedacht zonder dat het herkenbaar herleid wordt naar de praktijk’

‘Academisch onderzoek opzetten vanuit de behoeften in de praktijk werkt zóveel beter.’

En een verzorgende uit een verpleeghuis stelde: ’In de ouderenzorg wordt bij het delen van kennis traditioneel van bovenaf verteld wat er moet worden gedaan. Ik vind het heel verfrissend om te horen dat we de zaak ook om kunnen draaien.’

Twijfels

Toch waren er ook twijfels. De theorie van de academische werkplaats klinkt als een klok, maar gaat het écht ook zo werken. Gijs de Graaf van Thuiszorg Patein: ’Universitair onderzoek begint vanouds nu eenmaal niet met vragen uit de alledaagse praktijk. Ik vraag me af of die switch ook echt zo voortvarend kan worden gemaakt.’

Deze workshop vond op 11 oktober 2018 plaats tijdens de workshopmiddag ‘Kennisdeling in zorgorganisaties’ in het kader van het programma Kennisinfrastructuur Langdurige zorg. Lees ook de artikelen over de inleiding en de andere 2 workshops die deze middag gegeven werden: