Onderzoek naar kennisvragen langdurige zorg

Welke kennisvragen hebben zorgmedewerkers in de langdurige ouderen- en gehandicaptenzorg in Nederland? Welke vinden zij het meest relevant en belangrijk om antwoord op te krijgen in toekomstig onderzoek? En welke van die meest relevante en belangrijke vragen worden nu al wetenschappelijk onderzocht?

Op die vragen geeft het rapport Kennisvragen langdurige zorg een antwoord. Vilans deed in het kader van het programma Kennisinfrastructuur langdurige zorg hiernaar onderzoek. Dat programma, in opdracht van het ministerie van VWS wil bewerkstelligen dat kennisontwikkeling en kennisdeling vanzelfsprekende onderdelen worden in de praktijk van de langdurige zorg. De inventarisatie van welke vragen er bij zorgmedewerkers leven, is daarin een belangrijk onderdeel.

Het onderzoek bestaat uit vier delen:

  1. Inventarisatie wetenschappelijke kennis: systematisch doorzoeken van wetenschappelijke literatuur en analyses van de resultaten.
  2. Inventariseren van de kennisvragen in de langdurige zorg in Nederland.
  3. Prioriteren van de kennisvragen
  4. Matchen van de top 10 kennisvragen met beschikbare wetenschappelijke literatuur.

Bekijk hier de rapportage

Onderzoekers en andere belangstellenden die toegang tot de database met vragen (Excel-bestand) willen hebben, kunnen contact opnemen met de auteurs van het rapport, via e-mail.