Leren en verbeteren in de ouderenzorg in kaart gebracht

Hoe kan leren en verbeteren vanzelfsprekend worden gemaakt voor medewerkers in de ouderenzorg? Hoe creëer je een goed leerklimaat binnen zorgorganisaties in de ouderenzorg? Hoe ontwikkel en behoud je een cultuur waarin continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering?

Met die vragen worstelen veel zorgorganisaties, zo bleek uit een onderzoek van Vilans naar kennisvragen in de langdurige zorg. Wat zijn knelpunten? Welke kennis over leren en verbeteren is al beschikbaar? En wat zou moeten worden onderzocht? Vilans bracht dat in kaart in de publicatie ‘Leren en verbeteren in de ouderenzorg’.

In drie artikelen worden de uitkomsten samengevat:

Bekijk het hele rapport. De verdieping heeft onder andere tot doel onderzoekers en praktijk aan te zetten tot het samen verrichten van verder onderzoek.

Download ook het volledige overzicht van kennisproducten over leren en verbeteren in zorgorganisaties.