Kennisdeling in samenwerking met het onderwijs: ‘Altijd blijven leren’

ROC Het Graafschap College en diverse zorginstellingen en gemeenten uit de Achterhoek en Liemers hebben een bijzondere proeftuin op poten gezet: het Wijkleercentrum voor zowel voltijd- als deeltijdstudenten. Het is een centrum van waaruit studenten onderwijs volgen, kennis maken met het beroep en stagelopen.

Het idee van het Wijkleercentrum voor zorgprofessionals is simpel: geef medewerkers de gelegenheid altijd te blijven leren en laat hen zelf bepalen hoe en waar dat gebeurt en laat hen ook zelf aangeven wat ze willen leren.

Gerjan Wansink van het Wijkleercentrum: ’Als nu iemand gediplomeerd is, komt hij daarna de school niet meer binnen om lessen te volgen of kennis te delen. De lijntjes zijn doorgeknipt. Dat is toch eigenlijk best wel raar.’

Geen logo’s

De hervorming van de langdurige zorg was voor het Wijkleercentrum mede de aanleiding om het leren een andere draai te geven. Niet de school bepaalt wat er gebeurt, maar samen met professionals van de werkvloer binnen de zorg en welzijnssector. Docenten kunnen randvoorwaarden stellen, maar het hoe en wat is toch vooral aan de zorgmensen en opleiders uit de praktijk. Gerjan Wansink: ’Werkvloer en school trekken samen op om vragen te beantwoorden. De zorgprofessional kan bij ons een student zijn, maar ook een docent.’

De driehoek docent, student en professional is daarmee vloeibaar geworden. Iedereen kan van iedereen leren en op elke plek.

Ander kenmerk van dat vloeiend worden is dat het Wijkleercentrum niet werkt met logo’s. Wansink: ’Je loopt geen stage bij een bepaalde zorginstelling, maar bij het Wijkleercentrum. Zo wordt het beleefd.’

Vormgeven van je eigen ontwikkeling

De nieuwe manier van leren is ook voor docenten een omslag. Die krijgen een andere rol. Taakgericht kennis overdragen speelt veel minder een rol. Docenten moeten veel meer contacten leggen met het werkveld. Wansink: ’Polsen welke leerbehoeften er zijn en in overleg bepalen hoe dan het beste die gevraagde deskundigheid kan worden versterkt en door wie. Kijken dus hoe je mensen het beste in de leerstand kunt krijgen. Eigenlijk is het voor alle betrokkenen een kwestie van de regie nemen op je eigen ontwikkeling.’

Op de schop

Deelnemers aan deze workshop trokken de conclusie al voor de workshopgevers het woord in de mond konden nemen: dit is een cultuuromslag. Het Wijkleercentrum staat nog aan het begin. Wat Gerjan Wansink betreft, wordt er met deze omslag consequent doorgepakt. ’Ik zou graag willen zien dat de bestaande opleidingen op de schop gaan en dat ze onderzoeken welke leeromgeving nu het beste aansluit bij de wensen van de praktijk. Moeten we nog wel werken met examens? En waarom zou je gescheiden opleiden voor de ouderenzorg en voor de gehandicaptenzorg?’

Het betoog van Gerjan Wansink kon rekenen op bijval. Een deelnemer: ’Het zorgonderwijs sluit echt niet meer aan op de praktijk. Scholen zijn zó log en weinig creatief. Wat jullie met het Wijkleercentrum in de Achterhoek willen, is een staaltje denken buiten de kaders. Dat gebeurt veel te weinig.’

Deze workshop vond op 11 oktober 2018 plaats tijdens de workshopmiddag ‘Kennisdeling in zorgorganisaties’ in het kader van het programma Kennisinfrastructuur Langdurige zorg. Lees ook de artikelen over de inleiding en de andere 2 workshops die deze middag gegeven werden: