Kennisdelen: medewerkers vragen vooral collega’s

Waar tien jaar geleden het vakblad – naast onderwijs – een belangrijke ingang was om kennis te verwerven, zoeken zorgprofessionals nu veel meer informatie via Google en intranet. Het raadplegen van een deskundige collega staat, net als tien jaar geleden, nog steeds op nummer een. Social media worden relatief minder vaak geraadpleegd om kennis op te halen.

Dit blijkt uit het onderzoek Hoe delen zorgorganisaties kennis? dat Vilans deed onder 85 medewerkers in de zorg, in 71 verschillende zorgorganisaties. De deelnemersgroep in zowel de gehandicaptenzorg als de ouderenzorg was breed: van begeleider tot stafmedewerker, onderzoeker tot manager.

Vilans deed dit onderzoek eind vorig jaar om meer inzicht te krijgen in het kennismanagement van zorgorganisaties. Dit onderzoek geeft waardevolle kennis, omdat Vilans zich als partner in het programma ‘Kennisinfrastructuur langdurige zorg’ inzet om kennis tussen zorgpraktijk, wetenschap, onderwijs en netwerken beter te laten stromen. Met het voornaamste doel om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

Trots op samenwerking

Uit de enquête blijkt verder dat medewerkers trots zijn op de al bestaande samenwerkingen met andere organisaties en het onderwijs en dat ze kennismanagement steeds meer zien als onderdeel van het dagelijks werk. Andere medewerkers zien gebrek aan tijd als een belemmering om te investeren in het werken in samenwerkingsverbanden. Zelfsturing vraagt veel tijd en aandacht van medewerkers en wordt door een derde van de ondervraagden als een sta-in-de-weg gezien om meer te doen aan het effectiever oppakken van kennis. Zelfsturing wordt ook gezien als een káns voor kennisdeling: niet afwachten totdat een training georganiseerd wordt, maar zelf bepalen wanneer en welke kennis opgehaald wordt.

Steeds meer kennisdeling via technologie

Ook blijkt dat er steeds meer kennis wordt gedeeld via moderne technologie. Het huidige kennis zoeken en kennis delen vindt steeds meer op de werkplek plaats waarbij de focus ligt op het niet georganiseerd leren, op basis van ervaring in de praktijk. Daarbij wordt vooral impliciete kennis gedeeld: kennis die niet is vastgelegd en aan persoonlijke ervaringen en vaardigheden is verbonden. Expliciete kennis, kennis die wel is vastgelegd, wordt vooral gezocht en gedeeld via cursussen, e-learning en inter- en intranet.

Meer weten