Welke kennis is nodig om werk zorgprofessionals te verbeteren?

Hoe stimuleer je de zelfredzaamheid van ouderen in verpleeghuizen? Kan technologie de werkdruk in de gehandicaptenzorg verminderen? Het zijn twee vragen die de top 10 hebben gehaald na een onderzoek naar kennisvragen onder zorgmedewerkers. Vilans-onderzoeker Marjolein Herps onderzocht welke kennis medewerkers in de ouderen- en gehandicaptenzorg naar eigen zeggen nodig hebben om hun werk beter te kunnen doen. ‘Frisse ideeën zijn heel waardevol.’ Met Karlijn Kwint, programmaleider Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg, licht zij het rapport toe op de website van Vilans.