Herbert van de Sande (SO): ‘Onwetendheid moet ons nieuwsgierig houden’

Herbert van de Sande, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts opleiden en palliatieve zorg bij Aafje, is de 400e aanmelder voor het congres Zoek het uit. Waarom komt hij op 31 januari naar Nieuwegein?

‘Niet schaden (primum non nocere) is de belangrijkste waarde in de medische ethiek. Dat valt niet mee in de dagelijkse praktijk. Want 50% van wat wij in de medische sector uitvoeren, is niet goed wetenschappelijk onderbouwd. En in de ouderenzorg al helemaal niet omdat bijna altijd de alleroudsten worden uitgesloten van deelname aan onderzoek. Bloedverdunners braaf toegepast als secundaire preventie is mogelijk minder effectief dan vaccinatie van kinderen. Bij de enting is echter veel discussie van ongeruste leken via medisch fake nieuws op internet.

Hoe verrassend was indertijd dat uit de Leidse 85-plusstudie bleek dat het hebben van hypertensie in deze categorie een betere levensverwachting voorspelde. En wij maar antihypertensiva geven met valpartijen en gebroken heupen tot gevolg. De onwetendheid moet ons nieuwsgierig houden. Wat heeft een wetenschappelijke basis? Vragen die wij dagelijks ook scherp in leersituaties aan de orde moeten stellen (bewust onbekwaam). Ik hoop op het congres handvatten te vinden om in de alledaagse hectiek het onderzoek de aandacht te geven die het verdient.

Binnen Aafje Rotterdam is een commissie die wetenschappelijk onderzoek stimuleert. Aangesloten bij het Universitair Netwerk Care Zuid Holland proberen wij de onderzoekslijnen binnen onze organisatie uit te voeren en enthousiaste onderzoekers vanuit de werkvloer hieraan te verbinden.

Krijgen wij dus een gemotiveerde professional met een onderzoeksvraag dan krijgt deze een kader, formatieruimte, steun en het advies: ‘Zoek het uit!

Meer weten