Bouwen aan de kennisinfrastructuur langdurige zorg: ‘Kennisdelen moet vanzelfsprekend worden.’

leonoor ahrens

Uitwisseling van kennis tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk moet vanzelfsprekend worden. Daarvoor pleiten de academische werkplaatsen in de ouderen- en gehandicaptenzorg, Vilans, en ZonMw in het gezamenlijke programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg, dat wordt uitgevoerd in opdracht van VWS. ‘We willen kennis in de langdurige zorg optimaal laten stromen. Toegankelijk, op de plek en in de vorm die past bij de gebruiker. Zodat de zorg daar beter van wordt.’

‘Een groot deel van het programma is erop gericht om beschikbare informatie toegankelijker te maken’, vertelt Leonoor Ahrens, binnen Vilans verantwoordelijk voor het programmaonderdeel Informatie op Maat. ‘We willen praktijk en wetenschap dichter bij elkaar brengen. Onderzoek helpt professionals om hun cliënten nog betere zorg en ondersteuning te bieden. Omgekeerd zit er ook veel kennis bij mensen die dagelijks werkzaam zijn in de zorg. En deze kennis is voor wetenschappelijk onderzoek van grote waarde. Toch blijft die kennis soms in het hoofd zitten van een medewerker of in de organisatie waar hij of zij werkt. We willen kennis beter vindbaar en toepasbaar maken voor zorgprofessionals én de wetenschap.

Van zoekplaats naar vindplaats

‘Voor Vilans betekent dit dat we van zoekplaats naar vindplaats gaan,’ geeft Ahrens aan. ‘We kijken hoe we onze kennispleinen nog beter kunnen laten aansluiten op het zoekgedrag van de gebruiker. Slimme technologie speelt hierbij een belangrijk rol. Zo experimenteren we met chatbots en zetten we software in die voorspelt welke content mogelijk relevant is voor de gebruiker. We willen dat alle beschikbare kennis echt richting de eindgebruiker stroomt.’

Persona’s

Om de uiteenlopende partijen in de langdurige zorg te ondersteunen, zijn er vanuit het programma persona’s ontwikkeld. Deze ijkpersonen helpen mensen om zich in te leven in de eindgebruiker. ‘We stelden onszelf de vraag wie nu eigenlijk die mensen zijn, die op zoek zijn naar informatie in de langdurige zorg,’ legt Ahrens uit. ‘Op basis van gesprekken met échte mensen en bestaande onderzoek, zijn we uiteindelijk tot zes ijkpersonen gekomen. Zes mensen in verschillende functies die dagelijks met kennis en informatie bezig zijn. Met zijn eigen wensen, voorkeuren, belemmeringen en drijfveren in het delen en halen van kennis.’

Bekijk de beschrijvingen van de persona’s en maak zelf een persona om jouw kennis goed te laten landen.

De persona’s zijn een handige tool om mee aan de slag te gaan. ‘Natuurlijk zijn ze niet wetenschappelijk onderbouwd. Met de persona’s proberen we professionals bewust te maken dat het belangrijk is om na te denken over de  eindgebruiker. Welke informatie is voor die persoon nu écht relevant, en hoe bereik je die persoon op een effectieve manier. De persona’s helpen te verdiepen in de doelgroep. Op die manier kan  kennis optimaal stromen.’

Kennisgemeenschap

Eind 2019 eindigt het programma in haar huidige vorm. Dat betekent niet de kennisinfrastructuur dan af is. ‘Het is de verantwoordelijkheid van de hele sector om te blijven werken aan het verspreiden van kennis. Mede daarom worden er vanuit het programma de komende maanden verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Het doel is om de sector samen te brengen en een kennisgemeenschap op te bouwen.’

‘Op 10 februari 2020 staat het jaarlijkse congres Zoek het Uit! Gepland. Die kun je alvast in je agenda zetten.’

Meer weten