Bij ROC Midden Nederland zijn praktijk en onderwijs nauw verbonden

Het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland gooide twee jaar geleden het onderwijsprogramma drastisch om. Het nieuwe onderwijsprogramma verbindt de theorie optimaal aan de praktijk en zorgt ervoor dat leerlingen aan het roer staan van hun eigen ontwikkeling. En dat maakt heel wat creativiteit bij ze los.

Een toolkit voor valpreventie, een stappenplan voor persoonsgerichte zorg in de terminale levensfase en adviezen om familieparticipatie te versterken: het is slechts een kleine greep uit de mooie toolkits, gemaakt door de studenten van Marielle Garritsen-van Woerkom, docent Verpleegkunde aan ROC Midden Nederland (ROCMN). De toolkits vormen met het reflectieverslag de eindopdracht van het beroepsthema Persoonsgerichte zorg. ‘Voor de opdracht moeten ze over de muur van hun eigen organisatie kijken, onderzoek doen en iets afleveren waar hun organisatie echt iets aan heeft. De toolkits worden ook beoordeeld in de praktijk. Zo zijn we echt betekenisvol.’

Andere beroepsthema’s bij de opleidingen Verpleegkunde en Verzorgende op het ROCMN zijn onder meer basiszorg, deskundig begeleiden en methodisch werken. Studenten werken tien weken lang aan twee beroepsthema’s en ronden deze af met een eindopdracht. Jaarlijks volgen studenten 8 beroepsthema’s en nog ondersteunende vakken die ze zelf kunnen kiezen. Wie de hele opleiding volgt heeft dus 32 keer een eindopdracht gemaakt.

Bouwstenen

De beroepsthema’s zijn de bouwstenen voor het eindexamen, zo vertelt afdelingsmanager Karim Bashandy. ‘We hebben ons onderwijs zo ontwikkeld, omdat we merkten dat verzorgenden en verpleegkundigen in opleiding niet echt samenhang zagen tussen de praktijk en wat ze op school leerden.’

‘Het idee achter ons onderwijs nu is dat we veel minder frontaal lesgeven, dus minder uitleggen, maar dat de docent veel meer een coachende rol heeft en de leerlingen helpt bij wat ze nodig hebben. De studenten vertellen wat ze zien in de praktijk en delen hun vragen daarover. En de docenten passen die vragen in in het onderwijs. We beoordelen de studenten uiteindelijk niet op wat ze inleveren, maar op hoe zij zich ontwikkelen ten opzichte van de  CanMED-rollen, die deel uitmaken van het beroepsprofiel van de Verplegende en Verzorgende. We kijken dus veel meer naar hun houding, gedrag en hun ontwikkeling.’

Ook voor mensen die op slechts een paar onderdelen bijscholing nodig hebben, is de opleiding nu goed ingericht, zegt Bashandy. ‘We kunnen de beroepsthema’s koppelen aan branchecertificaten, waardoor mensen die nog niet in de zorg werken na het volgen van een aantal beroepsthema’s snel inzetbaar zijn op specifieke taken binnen de zorg. Ook helpen we zo mensen binnen de zorg om eenvoudig te verdiepen, verbreden of specialiseren. We leveren hiermee dus echt onderwijs op maat.’

Link met praktijk

Docent Garritsen werkte zelf 27 jaar als verpleegkundige in het UMC. Ze is blij dat ze nu op deze manier onderwijs kan geven. ‘Ik weet nog dat ik toen ik nog op school zat een docent had die niet alle praktijkvaardigheden kende. Op ROCMN hebben alle docenten een bak praktijkervaring, waardoor ze de vertaalslag van bijvoorbeeld persoonsgerichte zorg naar de praktijk kunnen maken. Bovendien hebben we de inhoud van de lessen in co-creatie ontwikkeld met de zorginstellingen. Door deze levensechte casuïstiek zijn de lessen veel interactiever. Wij coachen nu onze studenten naar een einddoel. Zij zijn creatief bezig, ze kunnen vloggen, bloggen, tekenen; noem maar op. Door de stof te vertalen naar de praktijk van de studenten leren ze begrijpen wat hun rol is in persoonsgerichte zorg. Hun toolkit baseren ze op de praktijk, ze vragen hun collega’s welke problemen en uitdagingen zij ervaren en gaan daarmee aan de slag.’

De afgelopen periode, waarin er veel online les werd gegeven was uitdagend voor deze manier van werken. ‘Je zat soms naar 32 zwarte schermpjes te kijken, dan is het moeilijk om interactief te werken. Ik ben dus blij dat ik nu weer voor de klas kan staan’, lacht Garritsen. ‘Maar ook dan vraagt deze manier van werken veel van jou als docent, alle zes de rollen van de leraar komen aan bod.’

Werkveldbijeenkomsten

De link met de praktijk is er niet alleen tijdens de vakken. Ook bij de werkveldbijeenkomsten die ROCMN eens in de zes tot acht weken organiseert krijgt de opleiding veel input. Bashandy: ‘Daar bespreken we de ontwikkelingen op school en in de praktijk en eventuele knelpunten. Onlangs bespraken we bijvoorbeeld de aanpassingen van het kwalificatiedossier voor de opleidingen Verpleegkunde en Verzorgende. Hierdoor zijn ook de examens veranderd en daarin nemen we het werkveld dan mee. Wij vinden het belangrijk om op deze manier, in co-creatie, ons onderwijs vorm te geven. Studenten leren immers niet alleen op school, maar ook in de praktijk en alles wat ze daartussen meemaken.’

Tekst: Mirjam Streefkerk

Serie praktijkverhalen

De kennis en ervaring van zorgprofessionals zijn waardevol. Maar hoe zorg je ervoor dat die kennis overal terechtkomt? Vilans deelt graag goede voorbeelden. Lees ook de andere verhalen in deze serie: