2 december: collegetour met VWS

Deze workshop is helaas vervallen

Het kennisbeleid van het ministerie van VWS. Dat staat centraal tijdens een collegetour met VWS op het congres Wetenschap in de praktijk voor mensgerichte zorg op 2 december in Tilburg. Hoogleraar Ouderenzorg Katrien Luijkx interviewt Anno Pomp, coördinator Strategie Langdurige Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en geestelijk vader van grote kennisprogramma’s in de zorg. Vanzelfsprekend krijgen deelnemers alle gelegenheid om zelf vragen te stellen.

Kenniscyclus

Katrien Luijkx is bijzonder hoogleraar Ouderenzorg en coördinator van de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo, Tilburg University. De werkplaats werkt in co-creatie met de praktijk aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling. Het ministerie van VWS zet in op het versterken van de kenniscyclus in de langdurige zorg. Van ‘kennis ophalen en inventariseren’ naar ‘onderzoek programmeren’ en ‘onderzoek doen’ en ‘invoeren van kennisproducten’ naar ‘evalueren’, en zo rond. Het doel van die cyclus is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor de cliënt en van de professionaliteit van de zorgverleners.

Zoek het uit

Het congres Wetenschap in de praktijk voor mensgerichte zorg is een regiotour van Zoek het uit!, die de Academische werkplaats Ouderen van Tranzo, Tilburg University en Vilans organiseren om kennis in de ouderen- en gehandicaptenzorg beter vindbaar en toepasbaar te maken. Deelnemers krijgen een inkijkje in hoe onderzoek en praktijk met elkaar zijn verbonden. Deelname is gratis.

Meer informatie