Over het programma

Praktijk en wetenschap in de langdurige zorg dichter bij elkaar brengen. Dat is het doel van het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg. Om cliënten met een langdurige zorgvraag goede zorg te geven moeten zorgverleners beschikken over de juiste kennis. Het programma beoogt beschikbare kennis nog beter inzichtelijk, vindbaar en toepasbaar te maken voor zorgverleners. Daarnaast is het doel zorgverleners nog meer te betrekken bij het ontwikkelen en delen van kennis. Zo werken we aan een cultuur waarin verbinding tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk vanzelfsprekend is.

Kennis laten stromen

Zorgorganisaties worden steeds kennisintensiever. Zorgprofessionals zijn meer en meer bezig met het ontwikkelen, toepassen en evalueren van kennis. Al die kennis blijft vaak opgesloten in hun hoofd of in de organisatie waar zij werken. Dat is jammer, want die kennis is van onschatbare waarde voor andere professionals én voor onderzoeksprogramma’s. Het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg wil vragen uit de praktijk beter afstemmen op onderzoek en onderzoekers beter gebruik laten maken van de kennis die er in de praktijk is. Als kennis beter stroomt tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk, hebben zorgprofessionals de juiste kennis om mensen met een langdurige zorgvraag goed te ondersteunen.

Bekijk onderstaande animatievideo over het programma Kennisinfrastructuur langdurige zorg.

Voor wie

Het programma is bedoeld voor zorgprofessionals en onderzoekers in de langdurige zorg, en studenten en professionals in het mbo, hbo en universitair onderwijs.

Met wie

Vilans voert het programma uit, samen met ZonMW, de academische werkplaatsen in de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Opdrachtgever is het ministerie van VWS.

Wat gaan we doen?

Het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg heeft als doel om de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg structureel te verbeteren en te versterken.  

Op deze website vind je (links naar) goede voorbeelden en nieuwe ontwikkelingen. Soms kun je ze meteen toepassen in je werk, soms is het onderzoek nog in volle gang. Op onze opbrengstenpagina vind je tools, video’s, verslagen van bijeenkomsten, rapporten en achtergronddocumenten die zijn voortgekomen uit het programma Kennisinfrastructuur langdurige Zorg. Deze producten kunnen je helpen bij het verspreiden van kennis binnen en buiten jouw organisatie.

Heb je zelf een goed voorbeeld? We helpen graag om de uitkomsten van jouw onderzoek te verbinden aan de praktijk. Lees meer over het insturen van een onderzoeksrapport. Heb je een praktijkvraag waar onderzoek voor nodig is? Of ben je onderzoeker en heb je input nodig van cliënten of professionals? Neem contact met ons op of dien je onderzoeksvraag in via het vragenformulier.