Over het programma

Onderzoek helpt professionals om hun cliënten nog betere ondersteuning te geven. Omgekeerd hebben zorgprofessionals veel kennis die voor wetenschappelijk onderzoek van waarde is. Al die kennis willen we met het programma Kennisinfrastructuur Langdurige zorg beter vindbaar en toepasbaar maken, voor het werkveld én de wetenschap. Zo werken we aan een cultuur waarin de verbinding tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk vanzelfsprekend is.

Bekijk onderstaande animatievideo over het programma Kennisinfrastructuur langdurige zorg.

Kennis laten stromen

Zorgorganisaties worden steeds kennisintensiever. Zorgprofessionals zijn meer en meer bezig met het ontwikkelen, toepassen en evalueren van kennis. Al die kennis blijft vaak opgesloten in hun hoofd of in de organisatie waar zij werken. Dat is jammer, want die kennis is van onschatbare waarde voor andere professionals én voor onderzoeksprogramma’s. Het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg wil vragen uit de praktijk beter afstemmen op onderzoek en onderzoekers beter gebruik laten maken van de kennis die er in de praktijk is. Als kennis beter stroomt tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk, hebben zorgprofessionals de juiste kennis om mensen met een langdurige zorgvraag goed te ondersteunen.

Voor wie

Het programma is bedoeld voor zorgprofessionals en onderzoekers in de langdurige zorg, en studenten en professionals in het mbo, hbo en universitair onderwijs.

Wat we gaan doen?

Het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg heeft als doel om de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg structureel te verbeteren en te versterken. Dat doen we door:

Wat heb jij eraan?

Op deze website vind je (links naar) goede voorbeelden en nieuwe ontwikkelingen. Soms kun je ze meteen toepassen in je werk, soms is het onderzoek nog in volle gang. Heb je zelf een goed voorbeeld? Heb je een praktijkvraag waar onderzoek voor nodig is? Of ben je onderzoeker en heb je input nodig van cliënten of professionals? Neem contact met ons op of dien je onderzoeksvraag in via het vragenformulier.

Dit programma sluit naadloos aan op het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

Met wie

Vilans voert het programma uit, samen met ZonMW, de academische werkplaatsen in de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Opdrachtgever is het ministerie van VWS .

Lees meer over de betrokken partijen.

 

  • Publicatiedatum: 20 februari 2019