Opbrengsten

Het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg heeft als doel om de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg structureel te verbeteren en te versterken. Op deze pagina vind je onder andere tools, video’s, verslagen van bijeenkomsten, rapporten en achtergronddocumenten die zijn voortgekomen uit het programma Kennisinfrastructuur langdurige Zorg. Deze producten kunnen je helpen bij het verspreiden van kennis binnen en buiten jouw organisatie.

Video’s

Downloads

Verslagen

Achtergrond

Overig