Ouderenzorg: onbegrepen gedrag bij dementie belangrijkste vraag

Hoe kun je zo goed mogelijk omgaan met onbegrepen gedrag bij ouderen met dementie? Dat is de belangrijkste kennisvraag die medewerkers in de ouderenzorg hebben en waarnaar volgens hen onderzoek zou moeten worden gedaan.

Dat blijkt uit onderzoek van Vilans naar kennisvragen in de langdurige zorg, in het kader van het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg. Doel van dat programma is praktijk en wetenschap dichter bij elkaar brengen: kennisontwikkeling en kennisdeling moeten vanzelfsprekende onderdelen worden in de praktijk van de langdurige zorg. De inventarisatie van welke vragen er bij zorgmedewerkers leven, is daarin een belangrijk onderdeel.

De top 10 van vragen in de ouderenzorg:

1. Hoe kan zo goed mogelijk worden omgegaan met onbegrepen gedrag bij ouderen met dementie?
2. Hoe kan de zelfredzaamheid van ouderen in verpleeghuizen gestimuleerd worden? Wat is de rol van technologie hierin?
3. Hoe zijn de leerbehoeften van zorgmedewerkers in de ouderenzorg te achterhalen, en kan zo leren en verbeteren vanzelfsprekender gemaakt worden?
4. Wat zijn basisvoorwaarden voor gezonde zorgteams in de ouderenzorg?
5. Wat is de relatie tussen dementie en pijn?
6. Gedrag kan voortkomen uit onderliggende psychiatrische problematiek die vanwege het wegvallen van coping en executieve functies aan het licht komt, maar het kan ook horen bij de dementie. Wanneer stel je nog een psychiatrisch beeld vast?
7. Hoe houdt een cliënt zelf de regie wanneer hij/zij langdurige zorg nodig heeft?
8. Hoe vinden zorgmedewerkers balans tussen het volgen en afwijken van regels, richtlijnen en protocollen?
9. Hoe kunnen de wensen en behoeften van ouderen worden vertaald in een goed zorgplan?
10. Hoe kan er worden omgegaan met de spanning tussen persoonsgerichte zorg en kwaliteitskaders?

Bekijk hier de rapportage

Onderzoekers en andere belangstellenden die toegang tot de database met vragen (Excel-bestand) willen hebben, kunnen contact opnemen met de auteurs van het rapport, via e-mail.