Wetenschap in de praktijk voor mensgerichte zorg

2 december 2019
12.00 - 17.00 uur
LocHal (Seats2meet, 1e etage), Burgemeester Brokxlaan 1000, 5041 SG Tilburg
Inschrijven

Praktijk en wetenschap in de langdurige zorg dichter bij elkaar brengen. Wat heb je daaraan? En hoe doe je dat dan? Kom dat op maandagmiddag 2 december ontdekken in Tilburg tijdens Wetenschap in de praktijk voor mensgerichte zorg, de regiotour Zoek het uit!, die de Academische werkplaats Ouderen van Tranzo, Tilburg University en Vilans organiseren om kennis in de ouderen- en gehandicaptenzorg beter vindbaar en toepasbaar te maken.

Tijdens diverse workshops krijg je een inkijkje in hoe onderzoek en praktijk met elkaar zijn verbonden. Hoe ga je om met alcohol en tabak, maak kennis met de nieuwe onderzoeksmethode ‘Het verhaal als kwaliteitstinstrument’, ontdek hoe de gehandicaptensector met andere ogen is gaan kijken, ontwerp het ideale verpleeghuis en krijg handige instrumenten aangereikt om kennis op te doen én te verspreiden.

Schrijf je in

Voor wie

Het congres is bedoeld voor zorgprofessionals, onderzoekers, docenten, bestuurders en andere betrokkenen bij en geïnteresseerden in de kennisinfrastructuur voor de ouderen- en gehandicaptenzorg. Accreditatie is aangevraagd bij de V&VN en Verenso.

Programma

 • 12.00 uur Inloop met lunch
 • 13.00 uur: plenair:
  • Welkom door Karlijn Kwint, programmaleider Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg
  • Introductie door Katrien Luijkx, bijzonder hoogleraar Ouderenzorg en coördinator Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo
  • Gevoel, ervaring en kennis. Inleiding door Titus van den Eijnden, manager behandeling & begeleiding, Schakelring
 • 13.40 uur Workshopronde 1
 • 14.40 uur Pauze
 • 15.15 uur Workshopronde 2
 • 16.15 uur Borrel en afsluiting

Workshops

1. Het verhaal als kwaliteitsinstrument: waardevol én anders

Kwaliteit van zorg, hoe meet je dat? Ontdek tijdens deze workshop hoe je kwaliteit van zorg op een andere manier kunt meten. Niet met vinklijstjes, maar door verhalen op te halen bij de cliënten, de ouderen zelf. In deze workshop maak je kennis met de methode en krijg je een idee van de toepassingsmogelijkheden. Je merkt dat je waardevolle informatie kunt ophalen met een verhaal en dat je andere informatie krijgt dan via de gebruikelijke manieren om kwaliteit te meten.

Spreker: Willeke Vos, implementatiespecialist en sience practitioner Academische werkplaats Ouderen Tranzo – Tilburg University

2. Ontwerp het ideale verpleeghuis

Is de zorgboerderij het ideale verpleeghuis? Is een kleinschalige omgeving beter dan grootschalig? Hoe ziet volgens jou het ideale verpleeghuis eruit? Geef daarop antwoord tijdens deze workshop. Je verdiept je in de succesvolle omgevingselementen van zorgboerderijen en andere innovatieve verpleeghuizen voor mensen met dementie. Theoretische achtergronden en wetenschappelijke onderbouwingen komen samen met de praktijk bij het ontwerpen van een ideale verpleeghuisomgeving. Je gaat samen met medewerkers van een nog te ontwerpen verpleeghuis aan de slag met een bestaande casus, om zo ideeën en ervaringen uit te wisselen over succesvolle omgevingselementen van het verpleeghuis.

Sprekers: Bram de Boer, Universiteit Maastricht, Belkis Bozdemir, Michael Breemen, Wesley Hartkamp (MeanderGroep Zuid-Limburg) namens de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

3. Teun Toebes: Op de werkvloer

Teun Toebes (20), in het verpleeghuis ‘krullenbol’ genoemd, laat op originele manier de veelzijdigheid van de oudere medemens en de zorg zien. Tijdens ‘Op de werkvloer’ neemt Teun jou mee in zijn ervaringen en belevingen in de zorg. Op de vraag wat mensen met dementie nodig hebben antwoordt hij: een ‘sTeun en toeverlaat’. Dat is de naam van zijn stichting van waaruit hij zich op eigentijdse manier inzet voor de maatschappij. Hiervoor won hij in 2018 de Anneke van der Plaats-aanmoedigingsprijs en onlangs de George Maduro Prijs. Teun studeert af voor HBO-verpleegkunde, werkt in een verpleeghuis en is de oudste uit een gezin met vier kinderen. De zorg, contact maken en elkaar geluk gunnen zijn hem met de paplepel ingegeven.

Spreker: Teun Toebes

4. Collegetour met VWS (vervalt helaas)

5. Nieuwe technologie in de zorg: het VITA beleefkussen

Beleef hoe het het VITA beleefkussen werkt! En werk mee aan een plan om dit te implementeren in de dagelijkse praktijk van morgen. Het VITA beleefkussen is een interactief kussen met zes vakken, waarmee geluid en muziekfragmenten worden afgespeeld. Deze bezorgen bijvoorbeeld mensen met dementie een positieve beleving. In de workshop demonstreren we de technologie, en laten we zien hoe we de technologie gebruiken voor onderzoek en praktijk. Maar je gaat ook zelf aan de slag. Deelnemers maken in vier groepen (ondernemers, zorgprofessionals, familie en onderwijs) een concreet plan hoe en onder welke voorwaarden het kussen kan worden geïmplementeerd. Je wordt ingedeeld in een groep waartoe je niet behoort in het dagelijks leven.

Sprekers: Eveline Wouters, hoogleraar succesvolle technologische innovaties in zorg en lector Health Innovations and Technology, Rens Branckaert (lector bij Fontys) en Maarten Houben (promovendus TU Eindhoven)

6. Bewust van onvrijwillige zorg met de Met Andere Ogen-methode

De Met Andere Ogen methode helpt zorgverleners vanuit verschillende perspectieven naar vrijheid en vrijheidsbeperking te kijken. Het doel van de methode is om door observatie en reflectie vrijheidsbeperkingen te  ontdekken en op te zoek gaan naar alternatieven om vrijheidsbeperking terug te dringen. In deze workshop maken professionals kennis met de Met Andere Ogen-methode. Ook gaan de deelnemers aan de workshop zelf aan de slag met het ontdekken van vrijheidsbeperking. De methode is voortgekomen uit een actieonderzoek bij verschillende VG-organisaties in samenwerking met de Vrije Universiteit.

Sprekers: Desiree Broeders (Prisma) en Simone van der Plas (onderzoeker VU, sectie Ontwikkelingspedagogiek)

7. Belevingsgerichte zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. Dat betekent vaak dat ze lichamelijk achteruitgaan, maar ook op het sociale vlak kunnen de zorgbehoeften en wensen van ouder wordende cliënten veranderen. Hoe ga je daar als zorgprofessional mee om?

Omdat het belangrijk is dat ouderen met een verstandelijke beperking zorg krijgen die bij hen past, zet Philadelphia op veel van haar locaties belevingsgerichte zorg in. Deze practice-based methodiek komt uit de reguliere ouderenzorg. Bij belevingsgerichte zorg gaat het erom dat je de gedachtes en gevoelens van je cliënt aanvoelt en begrijpt, en hem ‘volgt’ in zijn wensen en behoeften. De effectiviteit van belevingsgerichte zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking is echter niet bewezen.

Hoe kunnen onderzoekers en zorgprofessionals samen een eerste stap zetten in het onderbouwen van belevingsgerichte zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking, zodat uiteindelijk ook andere zorgaanbieders dit op grotere schaal kunnen inzetten? Tijdens deze workshop ga je actief aan de slag met een aantal oefeningen uit de training belevingsgerichte zorg.

Deze workshop wordt gegeven door onderzoekers van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) en een trainer vanuit Philadelphia. De AWVB doet praktijkgericht onderzoek in samenwerking met mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals.

Sprekers: Wietske van Oorsouw, senior onderzoeker AWVB, Marloes Thalen, science practitioner AWVB/Philadelphia en Eline Geuijen, orthopedagoog/trainer belevingsgerichte zorg Philadelphia

8. Wat hoor je als je vraagt? Wat zie je als je kijkt? Manieren om te ontdekken hoe jouw cliënt regie voert.

Hoe kom je te weten hoe jouw cliënt regie voert of wil voeren? Ga je dat vragen? En wat kom je dan te weten? Of zijn er andere manieren om dit te weten te komen, vanuit het perspectief van de oudere in het verpleeghuis? Tijdens deze workshop maak je kennis met shadowing, een werkwijze die je helpt je te verdiepen in de leefwereld van de cliënt en die je leert (her)kennen hoe cliënten regie voeren.

Sprekers: Jolande van Loon,  lecturer practitioner De Wever/science practitioner Academische werkplaats Ouderen Tranzo – Tilburg University, en Marieke van Vugt, lecturer practitioner De Wever

9. De kunst van het verleiden: kennis delen en laten stromen

Kennis delen is een belangrijk onderdeel van professionaliteit. Maar dat gaat niet vanzelf. Hoe doe je dat aansprekend en zo dat mensen op de werkvloer met de kennis aan de slag gaan? Vilans heeft veel ervaring in het (verleiden tot) kennisdelen. In deze workshop delen we voorbeelden en tips. En we laten zien hoe persona’s je helpen in het overdragen van kennis. We dagen je uit om zelf aan de slag te gaan en je te verplaatsen in je doelgroep. Of het nu gaat om verpleegkundige Vera, beleidsmedewerker Sandra, onderzoeker Barbara, verzorgende Chantal of student Leroy. Wie wil jij verleiden?

Sprekers: Leonoor Ahrens en Lisa Delmée (adviseurs Vilans)

10. Alcohol- en tabaksgebruik in de verpleeghuiszorg

Stel je voor dat je in het verpleeghuis komt wonen. Je was gewend om bij het avondeten altijd een glas wijn te drinken of voor het slapen gaan een borrel. Nu je in het verpleeghuis woont, zou je dat ook graag willen. Wat kan wel en wat kan niet in het verpleeghuis? Of je bent verzorgende en werkt in het verpleeghuis. Een bewoner rookte voor opname dagelijks en wil dit in het verpleeghuis ook doen. Hij is echter van jou afhankelijk en kan niet meer zelfstandig roken. Ga jij als verzorgende dit faciliteren of niet? Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, vanuit verschillende perspectieven beschreven, gaan we in deze workshop in op het thema “alcohol- en tabaksgebruik in het verpleeghuis”.

Spreker: Lisette de Graaf, psycholoog bij Schakelring en Science Practioner Academische werkplaats Ouderen Tranzo – Tilburg University

11. Dwang in de zorg, hoe ga je ermee om? Een wegingskader

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking komt steeds meer aandacht voor eigen regie en het terugdringen van onvrijwillige zorg. Zo veel mogelijk eigen regie vormt ook de basis van de Wet zorg en dwang, die vanaf 1 januari 2020 ingaat.

Om iemands eigen regie te vergroten en zo goed mogelijk aan te sluiten bij zijn wensen, is het belangrijk om te weten hoe iemand de zorg die hij krijgt, ervaart. Maar hoe weet je wat je cliënt wil en hoe hij of zij jouw zorg en ondersteuning ervaart? Zeker wanneer een cliënt communicatief minder vaardig is, kan dat erg lastig zijn.
Voor deze vragen hebben de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) en het Universitair Netwerk Ouderenzorg VUmc (Amsterdam) een ‘wegingskader’ ontwikkeld. Dat is een toegankelijke online tool met een stappenplan. Het wegingskader is bedoeld om zorgverleners te informeren over onvrijwillige zorg en hen te ondersteunen om een goede, onderbouwde afweging te maken rondom de inzet van onvrijwillige zorg binnen de langdurige zorg. Het cliëntperspectief wegen we daarbij nadrukkelijk mee.

In deze workshop leer je hoe de online tool ‘het wegingskader’ jou als zorgprofessional kan helpen in de dagelijkse praktijk, en hoe je daarin het cliëntperspectief zo goed mogelijk kunt meenemen.

Sprekers: Ria Wolkorte, postdoc onderzoeker AWVB, en Luciënne Heerkens, kennismanager AWVB

12. Zoek het uit! Snel vinden wat je (nog) niet weet

Word jij er ook stapeldol van? Een machtig mooi middel dat Internet, maar snel vinden waarnaar je op zoek bent, dat lukt niet altijd één, twee, drie. Nee, sorry, dat gaat deze workshop ook niet veranderen. In deze workshop brengen wij in kaart hoe zorgmedewerkers zoeken. Zodat we de websites met kennis voor zorgmedewerkers nog beter kunnen afstemmen op het zoekgedrag van de doelgroep. Jouw ideeën en inbreng kunnen daarbij van groot belang zijn. En natuurlijk geven onze deskundigen je ook praktische zoektips, zodat je niet met lege handen naar huis gaat.

Sprekers: Nathan Meibergen en Gideon Pappie, adviseurs Bearing Point

13. GRZ evalueren en verbeteren; ontwikkeling van een instrument voor en door de praktijk

Een instrument waarmee multidisciplinaire teams in de geriatrische revalidatiezorg zichzelf kunnen evalueren en verbeteren. In deze workshop hoor je de concrete ervaringen van een multidisciplinair team dat hiermee de informatieverstrekking verbeterde aan cliënten bij opname. Wat zijn tips en tops van het GRZ-evaluatie-instrument en hoe kun je er als organisatie zelf mee aan de slag? We vertellen over de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het GRZ-evaluatie-instrument, die we in nauwe samenwerking met Tilburg University en drie GRZ-organisaties ontwikkelden.

Sprekers: Meriam Janssen, senior onderzoeker en onderzoeksmakelaar Academische werkplaats Ouderen Tranzo – Tilburg University en Pascale Visser, gespecialiseerd verpleegkundige Geriatrische Revalidatie bij De MARQ