Regiotour UNO-VUmc en Vilans: Zoek het uit! (gaat niet door)

7 november 2019
12.00 – 16.15
CODA, Vosselmanstraat 299, Apeldoorn
Inschrijven
Deze regiotour gaat helaas niet door. Benieuwd naar verbinding praktijk en wetenschap in de ouderen- en gehandicaptenzorg?  Kom dan op 2 december naar de regiotour in Tilburg en/of meld je alvast aan voor het landelijk congres op 10 februari in Nieuwegein.

Praktijk en wetenschap in de langdurige zorg dichter bij elkaar brengen. Wat heb je daaraan? En hoe doe je dat dan? Kom dat op donderdagmiddag 7 november ontdekken in Apeldoorn tijdens de regiotour Zoek het uit!, die UNO-VUmc en Vilans organiseren om kennis in de ouderen- en gehandicaptenzorg beter vindbaar en toepasbaar te maken.

Tijdens diverse workshops krijg je een inkijkje in hoe onderzoek en praktijk met elkaar zijn verbonden. Zo krijg je inzicht in hoe je systematisch met onbegrepen gedrag kunt omgaan met de GRIP-methode. Je leert hoe je Advance Care Planning goed kunt aanpakken. Je hoort wat onderzoek bij kan dragen aan antibioticaresistentie. En je krijgt tips hoe je een kennisbijeenkomst in je eigen organisatie tot een succes kunt maken.

Schrijf je in

Voor wie

Het congres is bedoeld voor zorgprofessionals, onderzoekers, docenten, bestuurders en andere betrokkenen bij en geïnteresseerden in de kennisinfrastructuur voor de ouderen- en gehandicaptenzorg. Accreditatie is aangevraagd bij de V&VN.

Programma

 • 12.00 uur Inloop met lunch
 • 13.00 uur: plenair:
  • Welkom door Karlijn Kwint, programmaleider Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg
  • Introductie door Ruth Veenhuizen, coördinator UNO-VUmc en Specialist Ouderengeneeskunde (Atlant)
  • Loes van Dusseldorp, onderzoeksbegeleider en praktijkonderzoeker Atlant
 • 13.40 uur Workshopronde 1
 • 14.40 uur Pauze en netwerken
 • 15.15 uur Workshopronde 2
 • 16.15 uur Borrel en afsluiting

Workshops

1. Onderzoek in praktijk bij Atlant

Kunnen we een werkgerelateerde dagbesteding vinden die meer aansluit op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt? Door middel van de pilot ‘Specifieke Arbeidsmatige Dagbesteding’ zochten we het uit.

En: hoe zou het zijn om iedere ochtend gewekt te worden door iemand van wie je de naam niet weet? Het gebruik van naamkaartjes door medewerkers zou afbreuk doen aan de huiselijke sfeer, maar is dat wel zo?

Aan de hand van bovenstaande onderzoeken nemen we jullie op een interactieve wijze mee in de manier waarop we bij Atlant onderzoek in de praktijk vormgeven.

Sprekers: Yvonne Zwaagstra (onderzoeksbegeleider Atlant) en Calijn Hoexum (zorgmedewerker Atlant)

2. Infectieziekten bij ouderen: wat zijn de laatste inzichten?

Antibioticaresistentie wil zeggen dat antibiotica niet (goed) meer werken tegen bacteriën die infecties veroorzaken. Dit is wereldwijd één van de grootste bedreigingen voor de gezondheidszorg. Tijd voor actie dus! Kom daarom naar deze sessie en leer hoe je de zorg voor ouderen met infectieziekten zoals blaasontsteking en longontsteking kunt verbeteren, en hoe je zo kunt bijdragen aan het verminderen van onnodig antibioticagebruik en tegengaan van antibioticaresistentie.

Spreker: Laura van Buul (coördinator UNO-VUmc en onderzoeker)

3. Bewust van onvrijwillige zorg met de Met Andere Ogen methode

De Met Andere Ogen methode helpt zorgverleners vanuit verschillende perspectieven naar vrijheid en vrijheidsbeperking te kijken. Het doel van de methode is om door observatie en reflectie vrijheidsbeperkingen te  ontdekken en op te zoek gaan naar alternatieven om vrijheidsbeperking terug te dringen. In deze workshop maken professionals kennis met de Met Andere Ogen-methode. Ook gaan de deelnemers aan de workshop zelf aan de slag met het ontdekken van vrijheidsbeperking. De methode is voortgekomen uit een actieonderzoek bij verschillende VG-organisaties in samenwerking met de Vrije Universiteit.

Sprekers: Desiree Broeders (Prisma) en Simone van der Plas (onderzoeker VU, sectie Ontwikkelingspedagogiek)

4. Een kennisbijeenkomst organiseren (en zo wordt het een succes)

Hoe kan het toch dat kennisbijeenkomsten in jouw bijeenkomst zo slecht bezocht worden. Dat collega’s – met name verzorgenden en verpleegkundigen – er niet voor te porren zijn? Of dat je boodschap niet over komt? En hoe draai je dit om? Hoe roep je een gevoel van betrokkenheid bij ze op? Of een gevoel van urgentie? Daar heeft het UNO-VUmc zich in verdiept en een methode voor geschreven. In deze workshop vertellen we je hoe je een bijeenkomst interessant kunt maken voor jouw doelgroep.

Sprekers: Anouk van Loon (onderzoeker UNO-VUmc) en Maike Sparrius (communicatie- en kennisadviseur UNO-VUmc)

5. Advance Care Planning

Bewoners voeren vaak gesprekjes met verzorgenden en verpleegkundigen over het levenseinde. Deze vinden niet altijd de weg naar het zorgdossier of naar de arts die beleidsafspraken maakt met de bewoners en de naaste/vertegenwoordiger. Soms zijn situaties heel ingewikkeld: bijvoorbeeld als een bewoner aan een verzorgende aangeeft niet meer te willen leven en er meteen bij zegt dat de verzorgende het niet met de dokter mag bespreken. Het kan dan dus gebeuren dat je in een dilemma zit…

Deze workshop geeft een beknopt kijkje in de diverse rollen die een verzorgende of verpleegkundige kan hebben in het leven van bewoners in verpleeghuizen.

Spreker: Ruth Veenhuizen, coördinator UNO-VUmc en specialist Ouderengeneeskunde (Atlant)

6. Zoek het uit! Snel vinden wat je (nog) niet weet

Word jij er ook stapeldol van? Een machtig mooi middel dat Internet, maar snel vinden waarnaar je op zoek bent, dat lukt niet altijd één, twee, drie. Nee, sorry, dat gaat deze workshop ook niet veranderen. In deze workshop brengen wij in kaart hoe zorgmedewerkers zoeken. Zodat we de websites met kennis voor zorgmedewerkers nog beter kunnen afstemmen op het zoekgedrag van de doelgroep. Jouw ideeën en inbreng kunnen daarbij van groot belang zijn. En natuurlijk geven onze deskundigen je ook praktische zoektips, zodat je niet met lege handen naar huis gaat.

Sprekers: Nathan Meibergen en Gideon Pappie, adviseurs Bearing Point

7. GRIP op probleemgedrag

Probleemgedrag – of onbegrepen gedrag – komt veel voor bij verpleeghuisbewoners met dementie. Roepen, onrustig zijn of geagiteerd reageren. Het zorgt voor een verminderde kwaliteit van leven van mensen met dementie én een verhoogde belasting van het verzorgend personeel. Probleemgedrag komt ook voor in de gehandicaptenzorg. Wat kunnen we hier van elkaar leren of hoe inspireren we elkaar?

De werkmethode GRIP geeft handvatten aan het multidisciplinaire team om de onderliggende oorzaken van het probleemgedrag te vinden en daar met elkaar een oplossing voor te vinden. Daarbij heeft GRIP niet alleen voor de artsen en psychologen een rol, maar juist ook een prominente rol voor verzorgenden en verpleegkundigen. GRIP verbetert de aanpak van probleemgedrag én kan er voor zorgen dat het gebruik van psychofarmaca vermindert (middelen waarvan het effect beperkt is en vaak bijwerkingen optreden). Bovendien neemt de werktevredenheid onder zorgmedewerkers toe.

Spreker: Franka Meiland, senior onderzoeker VUmc

8. De kunst van het verleiden: kennis delen en laten stromen

Kennis delen is een belangrijk onderdeel van professionaliteit. Maar dat gaat niet vanzelf. Hoe doe je dat aansprekend en zo dat mensen op de werkvloer met de kennis aan de slag gaan? Vilans heeft veel ervaring in het (verleiden tot) kennisdelen. In deze workshop delen we voorbeelden en tips. En we laten zien hoe persona’s je helpen in het overdragen van kennis. We dagen je uit om zelf aan de slag te gaan en je te verplaatsen in je doelgroep. Of het nu gaat om verpleegkundige Vera, beleidsmedewerker Sandra, onderzoeker Barbara, verzorgende Chantal of student Leroy. Wie wil jij verleiden?

Sprekers: Tessa Dadema en Judith Oosterom, adviseurs Vilans