Focusgroepen Kennisagenda Langdurige Zorg

28 februari 2019
Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam
Inschrijven

Vilans ontwikkelt in opdracht van het ministerie van VWS een Kennisagenda Langdurige Zorg. Daarin staat over welke onderwerpen (nieuwe) kennis nodig is om de langdurige ouderen- en gehandicaptenzorg te verbeteren. We zijn heel benieuwd naar ideeën hierover. Daarom organiseren wij   speciale focusgroepen voor:

  • artsen gehandicaptenzorg (28 februari, 16.00 -18.00 uur)
  • ouderenpsychologen / gedragsdeskundigen ouderenzorg (13 maart, 14.00 – 16.00 uur)
  • specialisten ouderengeneeskunde en artsen ouderenzorg (13 maart, 17.00 -19.00 uur)

Onder begeleiding van I&O Research gaan we in Amsterdam in gesprek over de kennisvragen waar naar hun ideeën onderzoek naar gedaan zou moeten worden. De te ontwikkelen kennisagenda is onder meer input voor het ZonMw-programma Langdurige Zorg.

Wij bieden deelnemers een reiskostenvergoeding en een vergoeding voor deelname van € 50,-.

Aanmelden via de inschrijflink.

Niet in de gelegenheid om de focusgroepen te bezoeken? Maar wilt u ons wel graag laten weten waarnaar onderzoek zou moeten worden gedaan? Geef uw suggestie door op onze ‘Wat-moeten-we weten-pagina‘. Hartelijk dank!