Zo benut je (big) data in de gehandicaptensector

25 mei 2021
14.00 - 16.00 uur
online
Inschrijven

Hoe kun je met data de kwaliteit van zorg verbeteren in de gehandicaptenzorg? Die vraag staat centraal tijdens de online Zoek het uit-bijeenkomst ‘Zo benut je (big) data in de gehandicaptensector’. Onderzoekers van de academische werkplaats Sterker op eigen benen laten zien wat de mogelijkheden zijn, welke vragen er spelen en hoe je data professioneel kunt gebruiken. ’s Heeren Loo geeft een inkijkje in de eigen cliëntendatabank: wat kun je met data.

Met bijdragen van:

Slim gebruik maken van bestaande informatiebronnen

Door dr. Maarten Cuypers, senior onderzoeker Radboudumc, Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking en verbonden aan academische werkplaats Sterker op eigen benen

Mensen met een verstandelijke beperking hebben specifieke kenmerken en behoeften op het gebied van gezondheid en zorggebruik. Over gezondheidsproblemen die samenhangen met een bepaald syndroom is vaak al veel bekend. Met name als de beperking bijvoorbeeld een genetische oorzaak heeft. Maar kennis over veel voorkomende ziekten zoals griep, diabetes of kanker is er veel minder, terwijl ook hier verschillen bestaan tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Als hier onderzoek naar gedaan wordt bij mensen met een verstandelijke beperking, is dat vaak in kleine groepen waardoor het weinig informatie geeft over de populatie als geheel. Door slim gebruik te maken van bestaande informatiebronnen kan wel meer informatie op populatieniveau verkregen worden. We laten voorbeelden zien over chronische ziekten, kanker, griep en sterfte.

Kunstmatige intelligentie toegepast op data uit de VB-zorg

Door Joep Tummers, MSc PhD student bij Wageningen UR en Radboudumc, Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking en verbonden aan academische werkplaats Sterker op eigen benen

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt reeds veel data routinematig verzameld in elektronische patiënten- en cliëntendossiers. Deze data bieden veel potentie voor kunstmatige-intelligentietechnieken zoals machine learning. Daarom zijn wij bezig met het ontwikkelen van een platform voor kunstmatige intelligente op routinematig verzamelde data in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit alles uiteraard met geanonimiseerde data om de privacy te kunnen waarborgen. Uiteindelijk moet dit platform geschikt zijn voor het doen naar onderzoek. De data uit het platform komt uit de samenwerking binnen de zorgorganisaties van Sterker op eigen benen.

Ontsluiting van cliëntgegevens voor onderzoek

Door dr. Bas Bijl, programmaleider Wetenschappelijk Onderzoek en Kennismanagement bij ’s Heeren Loo

Dagelijks verzamelen zorgprofessionals gegevens over cliënten, over hun gezondheid, gedrag en welbevinden, en nog veel meer. Al jarenlang en over duizenden cliënten. Deze gegevens zijn opgeslagen in allerlei digitale systemen, zoals het elektronisch cliëntendossier, het huisartsinformatiesysteem en systemen voor incidentmeldingen en psychodiagnostische gegevens. Alles bij elkaar een schat aan gegevens. Maar tot voor kort nauwelijks toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek; data werden niet historisch vastgelegd en databronnen waren niet aan elkaar te koppelen. De komst van de Cliënten Data Bank (CDB), die in de academische werkplaats ’s Heeren Loo-Vrije Universiteit is ontwikkeld, bood hiervoor een oplossing. In deze bijdrage gaan we in op de inhoud van de CDB, laten we zien welke gegevens we aan onderzoekers konden aanleveren, welke hobbels we (hebben) moeten nemen en blikken we vooruit naar toekomstige benuttingsmogelijkheden voor onderzoek en kennisontwikkeling.